.

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie

Een persoonlijke visie op Positieve Psychologie

Dankzij mensen als Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Abraham Maslow, Ed Diener, C.R. Snyder, Alex Linley, Barbara Fredrickson, S.J. Lopez, Erik Erikson, Marie Jahoda, Michael Cawley, George Vaillant, Howard Gardner, Sissela Bok, Shalom Schwartz, T. Kashdan etc. is er nu een groeiend stuwmeer aan boeken, presentaties, video's, publicaties beschikbaar -zie hiervoor de betreffende sectie.

Naast de toonaangevende psychologen van de 20e en 21e eeuw, zijn de volgende historische wetenschappers/filosofen mogelijk nog van grotere importantie : Confucius, Lao Tzu*, Socrates,Plato & Aristoteles. Hiernaast hebben de 5 hoofdreligies een grote bijdrage geleverd/leveren in het overwinnen van de complexiteit van het universum/het aardse leven.

PP heeft zich sinds 1990/1995 progressief ontwikkeld - vanuit de USA -, en is daardoor steeds meer een op zich zelf staande wetenschap geworden, gerespecteerd door een groeiende groep wetenschappers en ook psychologen. PP sluit aan bij veel aspecten van de filosofie van de 19e en 20e eeuw, waarbij de positieve/existentiele rol van de individu in de maatschappij wordt benadrukt.

In Nederland is de actuele bekendheid en acceptatie nog in een duidelijk groeistadium. Gelukkig hebben wij wel dhr. Prof. Ruut Veenhoven , Erasmus Universiteit, Rotterdam als onderzoeker actief op het gebied van gelukservaring.

Er is actueel -helaas- geen universitaire studie PP beschikbaar, in mijn optiek een duidelijke uitdaging voor de drie hoofduniversiteiten om hier vorm aan te geven.

De achtergrond voor het oprichten van deze internetsite ligt daarin, dat ik het wenselijk acht dat de bijzonder positieve effecten van PP door een zeer brede groep mensen in maatschappij wordt onderkend.

Altruisme, Humaniteit,

Rechtvaardigheid, Moed, Wijsheid,

Matigheid, Spiritualiteit/Transcendentie & Liefde

 

 

In het boek : Positive Psychology in Practise van Alex Linley en Stephen Joseph wordt aangegeven dat het duidelijk effect sorteert wanneer de overheid bepaald gedrag positief stimuleert, en vooral wanneer dit in het onderwijs een duidelijke plaats krijgt in de verschillende lesprogramma's - ja die programma's zijn al vol, en ja de druk op het onderwijs is al hoog, maar toch is dit meer dan een overweging waard!

Het is mijn intentie, de opgedane kennis op een praktische manier te delen met een grote groep geinteresseerde mensen, is mijn voorlopig concept daarop gericht om door middel van eenvoudige schema's, tekeningen, presentaties helderheid te verschaffen betreffende complexe levensthema's.

Ik wens u een fantastisch leven, vol geluk, plezier, liefde, vriendschap, gezondheid en succes, en dat deze site daar een kleine bijdrage aan levert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File:UK Flag Wavy.jpg

Positieve Psychologie een Persoonlijke Visie

Het gratis e-book Het Volle Leven
Duurzaam geluk
Duurzaam zelfvertrouwen
Contributie
5 Hoofdwaarden
liefde
vriendschap
sport
kromdenken
rechtdenken
bewustzijn
bewustzijn index