Flux / Bewegen

FLUX

(beweging)

 

 

 

Alles in het universum is in beweging

Niets is statisch!

 

Beweging is natuurlijk -in de mens & in de natuur. De pre-Socraten waren al bezig met de beschrijving van de beweging van de atomen -heel bijzonder als men bedenkt dat deze mensen ca. 500 v.Chr. Leefden. Afhankelijk van de temperatuur van een stof is de activiteit van de atomen zeer laag of zeer hoog -0K - 100M K - Wat nu niet het directe onderwerp van discussie is, maar context geeft aan het onderwerp.

 

Betrokken op Positieve Psychologie is beweging het nec plus ultra. Alles - dus ook de mens, zijn gedachten, zijn handelen, zijn vrienden/familie/kennissen/collega's, de wereld, het universum is in continue interactie met alles wat zich daar in bevindt, niets is statisch, niets is vast, alles is in continue flow/flux.

 

Het universum is -volgens actuele wetenschappen ca. 14 miljard jaar oud, de aarde ca. 4,5 miljard jaar, de mens ca. 200-300 duizend jaar. Volgens wetenschappers is universum nog steeds aan het expanderen - tov het big bang moment- waarbij er wetenschappers zijn die stellen dat na maximale expansie van het universum er een contractie zal ontstaan die mogelijk tot een omgekeerde Big Bang zal leiden -over 15-20 miljard jaar!

 

Dit alles ter illustratie van de alom aanwezige dynamiek in ons leven/ons lichaam/onze relaties/onze maatschappij etc. en de effecten daarvan op ons denken/ handelen/ leren/ ervaren etc.

 

Mijn punt is dat de optimale -functionerende- mens - de mens met een semi-permanente positieve gelukservaring- continu in beweging is : sporten, praten, studeren, werken, tuinieren, sociale interactie, eten, (ademhalen, spijsvertering, hartslag) etc. Daarom is het onnatuurlijk om niets te doen, het is ons genetisch geprogrammeerde systeem dat ons aanzet tot actie. Alleen door actie ervaart de mens zijn fysieke en mentale omgeving, alleen dan functioneert hij/zij optimaal. Door een staat van inactiviteit aan te nemen acteert de mens in tegenspraak met zijn natuur en instinct. De prikkels die de wereld de individu biedt nemen zeer sterk af, waardoor de individu wordt teruggeworpen op zijn eigen emotionele/cognitieve stimuli.

 

Door bijvoorbeeld actief deel te nemen aan een teamsport : voetbal, basketbal, hockey, volleybal enz. ervaart de individu een veelvoud aan stimuli : zijn/haar lichaam wordt tot een maximale prestatie aangezet, de sociale interactie met de groep -eigen team- belast de hersenen met allerlei processen, en het inde gaten houden van de tegenstander, het plannen van de aanval c.q. de verdediging spoort de individu aan om na afstemming binnen de groep de tactiek daadwerkelijk uit te voeren. Na de wedstrijd is daar het warme/positieve gevoel van de samen behaalde winst of wordt er gezamenlijk gedeeld in het verdriet van het verlies.

 

Dit alles om aan te geven dat -ook met het oog op het bereiken van een Flow-conditie/ervaring- teamsporten een heel grote bijdrage hieraan kunnen leveren, waarbij het bereiken van de Flow state - het bereiken van een mentale en fysieke optimale conditie die de individu vervult van een gevoel van maximale zelfrealisatie en -kan/is vaak- een aanleiding voor verdere intrinsieke persoonlijke groei.

 

Topsporters zijn het mooiste voorbeeld van mensen die - op basis van intrinsieke competenties, aanleg, vaardigheden - deze weten te ontwikkelen tot een niveau dat zij zich kunnen meten met de beste andere sporters ter wereld tijdens de Olympische spelen of wereldbeker wedstrijden. Doordat zij zelf continu en consequent werken aan hun eigen competenties bereiden zij zich voor op wedstrijd en bij ( Olympische winst) op een zeer bijzondere huldiging. Waarbij dit relatieve korte moment een -zeer- lange positieve uitwerking heeft op de sporter, en hem/haar aanzet om opnieuw een gelijkende prestatie te realiseren.

 

De vraag die wij ons kunnen stellen is in hoeverre wij onszelf de mentaliteit van een topsporter(ster) kunnen eigen maken. Een prachtig voorbeeld zijn de vaak tienduizenden mensen die aan de marathon meedoen, waarbij ook mensen van 50,60,70 en zelfs ouder meedoen, en vaak ook helemaal uitlopen, een prestatie van formaat!

Wat typerend is voor gezonde topsporters is dat het zeldzaam is dat zijn een langdurige negatieve gemoedstoestand hebben -behalve als zij niet kunnen sporten - (uitzonderingen daar gelaten).

 

Veel mensen kiezen er voor om bijvoorbeeld voetbal te kijken, en dan vaak op tv. Dit is een positieve sociale interactie -gesteld dat de huiskamer vol zit, wat tijdens de EK en WK vaak het geval is- maar die geen daadwerkelijk persoonlijk groei oplevert, behalve het delen van het voetbalgevoel/winst met de andere aanwezigen -sociale winst, fysieke lethargie.

 

Door zelf actief aan de sport deel te nemen ervaart de individu een veel groter en langduriger welbevinden. Helemaal als er –in team verband of solo - overwinningen worden behaald. Wat hierbij wordt gezien als zowel de overwinning van de individu op zichzelf (zijn/haar vorige top niveau) en het daarmee bevestigen van het actieve groeiproces van de individu in zijn/haar sport doormaakt, en het daarbij horende positieve gevoel van zelfrealisatie -op de meest natuurlijke/positieve manier. Maar ook de basale overwinning op de tegenstander(s)- een onuitroeibare primitieve drang die in basishandelen van de mens is geincorpereerd—daarmee niet stellende dat deze verfoeibaar of onwenselijk zou zijn!

 

In het kader van het behalen van gewichtsverlies wordt vaak gegrepen naar speciale dieten en laag calorische voedings-supplementen, terwijl het bewegen van de individu tot 50% bijdraagt aan een -permanente- gewichtsreductie.

 

De vraag die de individu zich dient te stellen is : hoe kan ik de potentie van mijn lichaam maximeren. Doe ik het in dans, wandelen, motorrijden, polo, yoga, fietsen, karate,fitness, squash etc. Zolang er een bewuste keuze wordt gemaakt voor een persoonlijk als weldadig ervaren fysieke uitdaging, en dit met een 2 wekelijkse frequentie, en afhankelijk van de conditie van de individu dit te intensiveren dan wel te verminderen, dan zal het persoonlijke rendement optimaal zijn.

 

 

Wat een inspiratie voor ons alleen zou kunnen zijn, zijn sporters met een fysieke of mentale handicap, die zich hier niet door laten weerhouden om het maximale uit zichzelf -hun lichaam- te halen.

 

Het is -in mijn optiek- een duidelijk positieve mijlpaal in onze beschaving, dat wij voor deze mensen, speciale spelen organiseren : Paralympics. Iets waar we als beschaving trots op kunnen zijn!

 

Wij als gemeenschap dienen er op gericht te zijn om ieder individu een maximale participatie in de samenleving te gunnen en te bewerkstelligen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik dit item/bladzijde schreef werd ik positief verrast door een Nederlands onderzoek dat wetenschappelijk aantoont dat intensief sporten de kans op een depressie met 50% verminderd.

 

Ik zou u willen vragen dit artikel te lezen, het is een hele prettige aanvulling op Amerikaans onderzoek en de artikelen die dhr.dr. Martin Seligman (USA) over dit onderwerp heeft geschreven.

Het Lichaam is het instrument van de ziel

 

 

Alles wat wij in deze wereld ervaren, doen, handelen, zien, voelen, proeven, horen, denken, ervaren is het gevolg van de interactie tussen de ziel en het lichaam - of de aansturing door het onderbewustzijn van de hersenen,zenuwen, receptoren, spieren, motoriek etc.

 

Er is -actueel wetenschappelijk aantoonbaar- geen daadwerkelijk oorzakelijk verband aantoonbaar in de hersenen die de -start/aanzet- van de beweging van de armen, mond, ogen, vingers etc. Het enige dat wij kunnen waarnemen met fMRI scanners zijn de sturingsignalen -neurotransmitters/synapsen, neuronen– die leiden tot bijvoorbeeld spiercontracties. Maar het daadwerkelijk START-signaal kunnen wij  -nog– niet waarnemen.

 

Wat wij hierbij dienen te beseffen is dat alles wat wij als mens/individu in deze wereld ervaren is het gevolg van het handelen van het lichaam in deze wereld door visueel, verbaal, fysiek contact met mensen, dieren, voorwerpen, eten, gevaar etc. ( ergo : stimuli van alle materie en energie die zich rondom ons bevindt).

 

Alleen door de interactie aan te gaan met alles wat zich in deze wereld bevindt ondervindt de mens zijn groei, een baby/kind heeft een natuurlijke onderzoekende handelingsdrang, daarin ondersteund en beschermt door zijn ouder/verzorger. Het kind/de baby dient alles stimuli te onderzoeken om aan de hand daarvan zijn situatie in deze wereld te ontdekken.

 

Als volwassene onttrekken wij ons meer en meer van nieuwe stimuli –in algemeenheid- en stellen ons zelf tevreden met het bekende, wat hier uit volgt is dat de complexiteit van de individu niet verder toeneemt, en waardoor de effectieve/ervaren competenties stagneren of zelfs devalueren. Wat hier als commentaar geldt, is dat het de stelling is van PP dat het volle leven, groeien is, en dat dat niet na de 18e verjaardag en het behalen van het VWO diploma stopt, als wij onszelf als mens maximaal willen manifesteren in het leven -het volle leven ervaren- dan kan dat alleen als wij de uitdagingen die het leven biedt in al zijn diversiteit te aanvaarden en ervaren -ook als dit soms pijn (fysiek/mentaal) betekent. Als wij ons continu laten leiden door de angst van falen/pijn/lethargie/nihilisme… dan beletten wij onszelf het natuurlijke groeiproces te voleinden.

 

Alleen door volledig deel te nemen aan alle* stimuli die de natuur, de mensen, de voorwerpen, de studie enz. bieden en door een overdachte response zal de individu zich als compleet, volwaardig & effectief ervaren.

*redelijke

 

Sport is een prachtig instrument om het lichaam tot een maximale prestatie te brengen om daaruit een ongeevenaarde positieve intrinsieke ervaring te putten die de individu bevestigd in zijn optimale zijn.

Trimbos instituutFile:UK Flag Wavy.jpg

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie