Dankbaarheid

Aristotle And Eudaimonia

 

Aristotle's Notion of Eudaimonia

According to Aristotle everyone first and foremost wants a eudaimon life, a life in which he does well and fares well. Aristotle thinks there is one good that is sought for not for the sake of anything else: the summum bonum (greatest good). The greatest good is eudaimonia (living well, doing well, flourishing). In the well-ordered personality the parts of will function together under the leadership of the rational element. The goal we all seek is eudaimonia. Eudiamonia is a life of rational activity, informed with Arete (virtue), which is pursued continually. Our ability to achieve eudaimonia depends on us having some power or access to resources in the world. People without power never reach their moral potential. Friendship is necessary to eudaimonia and it is an extension of self-esteem. By virtue of being rational animals we naturally live by a plan or rule. But just as the good life is an activity of reason in relation with excellence, eudaimonia depends on having the right rule or plan. The right rule or plan is the one that leads to our possessing what is really good for us, what is needed to live well. The good life (eudaimonia) involves three real goods, each of which corresponds to an aspect of our nature. These goods are external goods, which are grounded in our animal nature (food, shelter), bodily goods, which are grounded in our animal nature (health, vitality), and goods of the soul (mind, reason), which are grounded in our rational and social nature ( knowledge and friendship). External goods are a means to bodily goods, and both these goods are required for goods of the soul. Without food we become physically ill. A sick or dying person is not interested in studying or going out with friends. Also, goods of the soul are unlimited real goods ( we can never have enough), whereas the other goods are limited ( we can sometimes have too much of them
).

Dankbaarheid

Dit is een van de 5 positieve karaktereigenschappen die vallen onder de kerndeugd/waarde Transcendentie/Spiritualiteit.

Waarom deze belangrijke karaktereigenschap nu uitgelicht?

Reden hiervoor is dat in de actuele -westerse- wereld er sprake is van een hyper-kapitalisme, waar ook recentelijk ook verschillende boeken over zijn verschenen ( bij bol.com kunt u deze heel gemakkelijk vinden, bestellen en lezen). Actueel worden wij geconfronteerd met de gevolgen van een volledig ongecontroleerd, los van enige ethiek, economisch systeem dat een wereldwijde economische schade heeft veroorzaakt van 2-10 biljoen Euro. En waarvan de gevolgen nog zeker enkele jaren merkbaar zullen zijn.

Wat -in mijn optiek- ten grondslag ligt aan deze fenomenale economische mondiale crisis is de onbegrensde hebzucht van mensen, voornamelijk werkzaam in de financiele sector - maar ook daar buiten. De implicaties voor de wereld zijn van een ongekende magnitude, de werkloosheid in de USA is nu ca. 10 % en ca. 40 M mensen leven onder de armoede grens.

De USA heeft een sterke rol gespeeld in de opbouw van de mondiale economische luchtballon, die actueel langzaam leegloopt. Wat bijzonder is aan deze economische crises is dat er ogenschijnlijk geen lessen zijn/worden geleerd en dat de financieel/economische wereld zijn vroegere gedrag continueert.

Wat storend is, is dat de beslissingen van een selecte groep mensen de levens van miljoenen negatief beinvloed, terwijl hun persoonlijke situatie nauwelijks wordt geraakt.

Het is alleen te hopen dat de controlerende overheidsorganen de situatie opnieuw kunnen stabiliseren en de kans op een herhaling minimaliseren.

Het is mijn stelling dat de verantwoordelijke individuen, niet als dankbare individuen leefden, maar zich richtten op een maximale financiele persoonlijke verrijking, een inherent onbevredigend pad! Het is mijn hoop dat ethiek deze mensen opnieuw zal oplijnen richting een dankbare attitude die zich richt op het vergroten van het welbevinden van de maatschappij en het creeren van een toegevoegde waarde van een duurzaam karakter.

Door het najagen van extrinsieke doelen ( geld/bezittingen, macht,status/aanzien) wordt voldaan aan ogenschijnlijk maatschappelijk aanvaardde idealen. Alleen leert PP dat het bereiken van deze doelen geen intrinsieke bevrediging oplevert - slechts van (zeer) korte duur - waarna onmiddellijk een nieuwe drang ontstaat naar meer,meer,meer. Pas na verloop van tijd zal -hopelijk- de individu ervaren dat alleen het nastreven van intrinsiek gemotiveerde doelen daadwerkelijk leidt tot het ervaren van een langdurig SWB -subjective well being / persoonlijk welbevinden. Zolang rijkdom, macht, status maatschappelijk worden geaccepteerd/gepromoot als nastrevenswaardige doelen, zullen velen niet tot echte/oprechte zelfverwerkelijking/zelfrealisatie komen. Zelfrealisatie is iets dat is opgenomen in de Verklaring van Onafhankelijkheid van de USA : Life , Liberty and the pursuit of Happiness. Zie hiernaast het oorspronkelijke document.

Het leven staat in het teken van verzamelen, maar wel tav beelden,gevoelens,ideeen,emoties,ervaringen,leringen,mentale groei etc. Zaken die ziel verrijken. Het nastreven van materiele rijkdom zal slechts kortstondig een positieve gemoedstoestand effectueren. Het aangaan en voleinden van persoonlijke uitdagingen vervult de mens op een hoger niveau -Maslow piramide-, en heeft daarmee een daadwerkelijk (semi)permanente positieve invloed op het persoonlijk welbevinden.

Het is mijn stelling dat als ieder individu op een regelmatige basis ( 1-5x per week ) zijn dankbaarheid zou uiten - richting zichzelf, richting zijn/haar partner/kinderen/collega's/De Schepper- voor alles wat fysiek en mentaal in zijn of haar leven aanwezig is/was, dit een significante invloed zou hebben op de positieve geluksbeleving die hij of zij ervaart.

Het voordeel van deze karaktersterkte/eigenschap/positieve sterkte is dat het alleen mentale energie kost en een zeer geringe hoeveelheid tijd. Het rendement is enorm!

Dhr. Seligman beschijft in zijn boek Authentic Happiness speciale Gratitude gathering, avonden waarop een aantal mensen samenkomen om voor hun bijzondere mensen te bedanken voor een of meerdere significante bijdragen aan hun leven. De -niet vooraf geinformeerde begunstigde- wordt gedurende 10-30 min -ten overstaan van de groep- uitvoerig bedankt voor al haar/zijn bijdragen aan de persoon die hem/haar heeft uitgenodigd. De begunstigden melden een -zeer- sterk positief welbevinden -als gevolg van de sessie- dat voor enkele weken aanhoudt en een zeer diepe -positieve- indruk op hun achterlaat.

Het bovenstaande werkdocument heeft als thema :

 

open jezelf naar het universum

 

De mens kan de attitude aannemen :

 

vol liefde, interesse, energie,

 

Positiviteit open ik mijzelf

 

voor de wereld/ universum

 

Alles wat het universum mij aanreikt aanvaard ik met liefde en zonder (voor)oordeel/eisen. Ik ben een volledig/perfect/gelukkig individu en verwelkom alle toevoegingen ( persoonlijk/materieel).

 

Wat het idee achter bovenstaand werkdocument is dat i.t.t. het rechtse voorbeeld ( boosheid/afkeer) de mens/individu ook kans kiezen voor een volledige opening naar zichzelf, naar anderen en naar het universum.

 

Het is mijn stelling dat de wereld/het universum vol goede en slechte dingen/mensen is, door jezelf open te stellen voor alle ervaringen : persoonlijk/objecten/gedachten zullen naast de negatieve zaken, zich ook veel positieve ervaringen -in de meerderheid - aan de persoon openbaren.

 

Omdat de mens van nature een sociaal wezen is, en zijn grootste geluksbeleving ervaart in de aanwezigheid of door anderen, is het logisch te veronderstellen dat de individu die zich breed opent naar 

andere individuen de positieve energie die die anderen geven/

Uitstralen zal ontvangen en dit als vervulled ervaren.

 

Concreet geformuleerd als voorbeeld :

Als iemand geen werk heeft, maar dat wel wil, kan hij/zij thuis wachten totdat de telefoon gaat en iemand hem/haar een baan aanbiedt. Het realiteitsgehalte van dit idee is niet erg hoog. Daarom zal de actief/positief ingestelde persoon de wandeling langs de verschillende uitzendbureaus maken en via internet verschillende sites bezoeken waar vacatures worden weergegeven, of zelfs inschrijven bij een online werving & selectie firma. Dit triviale voorbeeld geeft aan wat de gevolgen zijn van het maken van de keuze om zelf tot actie over te gaan en de interactie met de (uitzend)wereld aan te gaan en te communiceren -door aanwezigheid in het (digitale)uitzendbureau - het aanspreken/malen van mensen die daardoor bewust worden van jou specifieke wensen tav het werkdomein.

 

Het is niet gesteld dat door het ondernemen van deze acties dat de ervaren onbalans in dit specifieke domein onmiddellijk wordt opgelost, maar er is/zijn positieve/effectieve stappen in de richting van het verbeteren/optimaliseren van de onbalans. Door duidelijk/helder/oprecht/positief te acteren in het aanbieddomein wordt een grote groep mensen gewaar van de door jou aangeboden dienst en kunnen zij binnen hun domein nazien of er een mogelijke match bestaat.

 

Het zelfde voorbeeld kan worden gegeven t.a.v. menselijke relaties. Dhr. Seligman stelt in zijn boek Authentic Happinness dat een langdurige stabiele relatie ( getrouwd/samenwonend) een top 3 item is tav gelukservaring. Door jezelf open te stellen naar de wereld toe, naar de mensen toe die jij -in dit geval- als potentiele partner ziet, zullen die mensen bewust worden van de menselijke behoefte die je hebt, en daar op reageren ( positief/negatief). Maar wat noodzakelijk is in deze is dat er daadwerkelijk vanuit de individu actie wordt ondernomen om de gepercipieerde/ervaren onbalans te compenseren - door het aangaan van een relatie met een ander.

 

Als wij de behoefte hebben aan menselijk contact/liefde/relatie dienen wij dit kenbaar te maken aan de sociale cirkel waarin wij acteren. Het is niet reeel te verwachten dat anderen dit vanuit zichzelf zullen opmerken en adequaat op reageren.

 

De wereld is vol liefde, voor iedereen, in onbeperkte hoeveelheid, altijd, op elke plaats, het gaat er om de mechanismen die dit -mogelijk- tegenhouden, op te heffen, of in ieder geval te onderzoeken of de verdedigingsmechanismen ons helpen of juist tegenwerken bij het realiseren van ons maximale potentiaal.

 

Zie vervolg in rechter tekstvak.

Continuering vanaf de linker kolom

 

Het is mijn stelling dat het universum slechts oplossingen biedt, geen problemen.

Problemen zijn de perceptie van de individu ( subjectief ervaren wereldbeeld dat conflicteert met de interne referentiewaarden, van waaruit een onbalans ontstaat als gevoelmatige/cognitieve reactie; zijnde de interactie tussen het bewuste, onbewuste en de ego) -bestaan allen in zijn of haar (on)bewuste denkwereld ( manifestatie in deze domeinen) -, als zijnde een overstijging van de momentane complexiteit van de individu.

 

Het is het denken en vervolgens handelen dat de individu zich manifesteert in zijn/haar omgeving, hij/zij is in een continue interactie met zijn/haar omgeving en heeft de volledige vrijheid deze te interpreteren en percipieren.

 

Door te werken aan de eigen complexiteit -het verhogen hiervan- is de individu in staat een veelvoud van situaties als volkomen bevredigend/uitdagend te zien waardoor het individu zich met een toenemend welbevinden in de wereld manifesteert, en hierdoor zijn (in)directe omgeving tevens positief beinvloed, hiermee de balans van de andere positief beinvloed ( ergo : door zelf competenter en gelukkiger te worden beinvloeden we anderen in dezelfde mate waardoor er een -zeer- sterke positieve interactie in de groep ontstaat die contribueert aan de balans van allen)

 

Het persoonlijk groeiproces wordt door dhr. Mihaly Csikszentmihalyi

in het boek FLOW zeer duidelijk beschreven zie boeken sectie.

Het Trimbos instituut is ook van mening dat positieve psychologie een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de mensen. Als u op onderstaande hyperlink klikt, kunt u de resultaten lezen.

Trimbos instituut

Positieve Psychologie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg