File:UK Flag Wavy.jpg

Bewustzijns index , consciousness index [C.I.]

Bewustzijnsindex

[ B.I.]

 

Consciousness Index

[ C.I.]

Het bewustzijn is een veel besproken onderwerp, maar slechts weinigen weten hierover een gefundeerde theorie/verklaring te geven.

Het onderbewustzijn was iets dat Freud enorm intrigeerde en onderdeel was van zijn theorie van de onderdrukte emoties, vooral sexueel van aard.

Ja het onderbewustzijn is een balngrijk fenomeen, daar heb ik reeds eerder in een ander hoofdstuk over geschreven.

Het bewustzijn als wetenschappelijk fenomeen heeft mij pas recentelijk beroerd. De reden hiervoor was dat ik op eeen gegeven moment het inzicht verworf -waarvan ik denk dat het juist is- dat het bewustzijn het belangrijkste psychologische kenmerk van ons zijn is..

Reflectie, dromen, nadenken, verwerken, leren, ontdekken en onderkennen vindt o.a. In het onderbewustzijn plaats, zeer belangrijk, onmisbaar voor ons zijn, maar het bewustzijn is het fenomeen dat de buitenwereld waarneemt en dat onze rol in dit leven bepaald.

 

Ons bewustzijn, is in principe niets anders dan een complexe neurale netwerksructuur die tot uiting komt in bewust denken en vervolgens handelen, Ons bewustzijn is makkelijk vergelijkbaar met het Cache geheugen van de Quad-Core ( i7 ) Processor van de laptop of desktop. Waar het onderbewustzijn het RAM geheugen en de harde schijf ( schijven ) .

De cache van de processor is relatief klein tov van het interne RAM en zeker ten aanzien van de capaciteit van de harde schijf. Hier zit een factor 100 tot een factor 100.000 tussen.

Dit geeft aan dat ons bewustzijn maar hee kort beperkte fenomenen kan waarnemen, intepreteren en handelen sturen.

Daar zit de crux van de werking van het bewustzijn. Het is van bijzonder gelimiteerde capaciteit en het kan pas iets opvolgends behandelen als het voorgaande is verwijderd uit de CACHE.

 

Vroeger had ik het romatische idee dat alleen door een monnik in Tibet te worden dat je echt een maximaal bewustzijn zou kunnen bereiken -gelijk aan Gautama Siddharta/Boeddha. Allen sta ik niet meer achter deze gedachte. Het bewuistzijn is niet meer dan een samenstelsel van neurale signalen vanuit de verschillende hersengebieden die een totaalbeeld voor de individu representeren.

 

Uw bewustzijn is uw actuele, momentane psychologische representatie van de werkelijkheid en uw complexe functioneren hier in.

Wat ik mooi vindt om te horen dat er door meeste mensen wordt gesproken over ervaringen als : ik was mij er niet bewust van, ik heb het onbewust gedaan, hij heeft een laaf bewustzijnsniveau...

Natuurlijk is het zo,dat je 80% van de zaken in je leven onbewust uitvoerd. Alleen is het de kunst om je bewustzijn te vergroten.

 

Van alcohol en drugs is het bekend dat het bewustzijn onderdrukkende middelen. Van drugs wordt gezegd dat het geestverruimend is, dat is op zekere hoogte ook zo, alleen vindt er voornamelijk een verhoogde receptiviteitt voor persoonlijke ervaringen, en wordt de buitenwereld, en de signalen die hier vanuit worden afgegeven niet of sterk vermindert waargenomen, en navenant ook minder op gereageerd.

 

Vooral bij alcohol is het duidelijk dat het bewustzijn sterk wordt benadeeld in het objectief en effectief beoordelen van situaties die zich buiten het individu in de omgeving van het individu plaatsvinden. Wanneer je na een biertje of 10 ( of 15 ) in de auto stapt om naar huis te rijden, is het vooral je onderbewustzijn dat zorgt dat je weer thuis komt ( op de automatische piloot) alleen als er iemand ineens oversteekt kan het onderbewustzijn deze nieuwe situatie niet zo snel ordenen en de gewenste actie coordineren. Met als gevolg een -soms- dodelijk ongeluk, een ongeluk datt voorkomen had kunnen worden.

 

Bewustzijn is, omdat het besloten ligt in de hersenen een fenomeen dat onderhevig is aan ontwikkeling, iets dat flexibel/plastisch is.

 

Bewustzijn in de mens heeft een duidelijk stabiel groeiproces -gedurende de kleuter/kinderjaren (0-12 jaar ) , om daaarna exponentieel groeiproces te ervaren ( 12-23 jaar ) om daarna een -redelijk-  stabiele waarde  aan te houden (25-65 jaar) en vervolgens weer te verkleinen -ouderdom, leeftijd 65-85 , het laatste proces is licht degressief.

 

Zoals voor alles wat mensen betreft zijn er uitschieters naar boven, maar even zo vele naar beneden, dit ontkracht niet het principe maar is een standaard fenomeen dat de algehele hypothese niet doet wankelen.

Naast dat het bewustzijn gedurende het leven van de jonge mens die zich ontwikkeld om op de leefttijd van ca. 23 een -voorlopig- maximum te bereiken. Is het ook zo dat het IQ en de daar aan gerelateerde studie/opleiding/school een significante invloed heeft op het bewustzijn.

 

Maar eigenlijk is dat een niet helemaal zuivere benadering of uitleg. De complexiteit van de hersenen, de basisstructuur -die bij de geboorte wordt vastgelegd op basis van het genetische materiaal van de vader en moeder - bepaald eigenlijk alles -bijna alles.

 

Dus voor een -zeer- groot gedeelte is bij de geboorte al vastgelegd welk IQ, EQ en BI het individu zal hebben. De plasticiteit van de hersenen geven hier de mogelijkheid om de marges op te rekken.

 

Maar nooit mag het natruurlijk zo zijn, dat als iemand roept dat het toch allemaal al voorbestemd is, dat je helemaal niet meer zou kunnen doen.

 

Links onder een grafiek maken voor de Bewustzijn Index B.I. Voor Lager Onderwijs , VMBO, MBO, VWO, HBO, Universiteit, Promotie..

 

Doordat bij mensen die een VMBO opleiding doen er sprake is van een minder dan gemiddelde drang tot leren/studeren, er minder kwalitatief goede routines via het bewustzijn tot het onderbewustzijn doordringen. Het gevolg hiervan is dat het bewustzijn vaak en langdurig bezig is met het overkomen van actuele en momentane uitdagingen.

 

Wanneer iemand een universitaire studie heeft afgemaakt , dan zou het normaal zo moeten zijn dat er een bovengemiddelde hoeveelheid effectieve routines zijn verhuisd naar het onderbewuztzijn en dat daardoor het bewustzijn meer vrijheid heeft om actuele, noodzakelijke, bedreigende acties te voleinden.

 

Wat het vervelend maakt is dat als je een VMBO studie hebt gedaan, het daarna lastig om een significante stijging van de BI te realiseren.

Hier staat tegenover dat er relatief veel mensen zijn met een universitaire graad die een overbelast bewustzijn hebben -door slechte opvoeding/persoonlijke ontwikkeling) ,

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie