File:UK Flag Wavy.jpg

LIEFDE / PASSIE ( Denken in Overvloed)

 

LIEFDE/

PASSIE

 

DENKEN IN OVERVLOED

Het heeft even geduurd voordat ik het daadwerkelijk intrinsiek begreep.

 

Maar Liefde is samen met geluk en gezondheid de drie-eenheid in een optimaal leven. Zonder deze drie -in voldoende mate- is het leven -zeer- zwaar!

 

Daar staat tegenover dat als je wel alle drie in voldoende mate in je leven ervaart, je het mooiste leven leeft dat er is!

 

De kunst is de balans hiervan tot stand te brengen en te handhaven.

Dat klint heel simpel, maar is het moeilijkste in het leven!

 

De foto hierboven toont het ideaalbeeld, natuurlijk is dit niet reeel, en zijn dit twee knappe fotomodellen, die breedlachend op de foto gaan, maar ze kunnen wel als inspiratie dienen, van wat het zou kunnen zijn.

 

PASSIE, is misschien, binnen de context van Positieve Psychologie een betere benadering en insteek. PASSIE is de hartstocht die een ieder voelt wanneer hij/zij bezig is of gaat zijn met hetgeen dat zeer dicht bij zijn/haar hart ligt.

 

Iets dat de individu vervult van blijdschap, trots, eer, voldoening, kracht, zelfverwerkelijking, groei, bloei, liefde.

 

Passie is iets dat wij moeten koesteren, omdat dat ons als mensen stuurt in ons doen. Liefde is ook passie en passie is liefde. Liefde is allesvervullend, een mooier, voller, echter, authentieker, warmer, duurzamer gevoel kennen we niet.

Behalve de tegenhanger: ANGST.

 

PASSIE is iets dat je moet vinden in wat je doet of zou kunnen doen, je kunt ook een passie voor iets ontwikkelen, belangrijk is dat je er minimaal een hebt cq. ontwikkelt.

 

Door met passie te werken, lief te hebben, studeren, sporten, lezen, schilderen, van het leven te genieten, vindt er een optimale ontplooiing plaats,

 

Is er een grote kans op een FLOW toestand. De Flow toestand wordt op een andere pagina uitvoerig beschreven. FLOW dat door Professor Mihaly Csikszentmihalyi.is vastgelegd, is een bijzonder belangrijk psychologisch fenomeen.

 

Flow wordt als de staat aangeduid waarin je maximaal presteert, waarin in een bent met de activiteit, waarin je je maximale zelf bent...

Daarom is de Flow-situatie een belangrijke voorwaarde voor groei en optimale prestatie.

 

Flow en Passie zijn twee zaken die vaak samenvallen. Wanneer je flow ervaart, ben je waarschijnlijk heel passievol bezig en vice versa.

 

 

 

 

In de boeken die ik heb gelezen is het woord passie niet een veelvuldig gebruikt woord. Maar ik denk dat ik het als een afgeleide van LIEFDE mag toepassen.

 

Uiteindelijk is het doel te komen tot een definiering van het essentuiele menszijn, het optimale menszijn. Veel PP mensen blijven steken in geluk, maar geluk is een voortvloeisel uit een FLOW situatie, het is een epiphenomenon. Ja geluk is goed, ja geluk is prettig, maar het benoemt niet de essentie. Het optimale zijn, het duurzame geluk huist in je passie/liefde voor jezelf, je medemens, je familie, je collegae, je huisdieren, je omgeving, je bezittingen, je vrienden, je gezondheid etc.

 

Doordat het zelfvertrouwen bij veel mensen laag/te laag is, is de eigenliefde navenant laag, en als gevolg hiervan is de liefde voor de partner/omgeving navenant laag. Daarin huist ongeluk!

 

Het gebrek aan eigenliefde maakt het onmogelijk om een gezonde portie liefde -intrinsieke, openlijke, authentieke, oprechte, intense, allesvervullende- aan de ander te geven.

 

Met als gevolg dat de ander minder liefde/passie ontvangt dan dat hij/zij wenselijk acht, waardoor hij/zij de op zijn/haar beurt minder passie/liefde terugbrengt in de relatie. De vicieuze cirkel is geboren.

 

Daarom is het in het kader van persoonlijke groei een goed idee om eerst het zelfvertrouwen op een gezond/postief niveau te brengen. Pas wanneer je zelf in balans bent -en een positief zelfbeeld hebt- kan je ander ook positief tegemoet treden.

 

Stephen Covey heeft het mooi verwoord, in zijn boek de 7 factoren van effectieve mensen noemt hij onder andere de emotionele bankrekening. Hij geeft aan dat je steeds iets op de rekening van ander kunt storten en een paar keer per jaar er iets af halen, of je kunt er een keer per jaar iets opzetten en vervolgens elke dag iets van af halen. Dat laatste werkt niet zo goed. Ook geeft hij het voorbeeld van luisteren om te begrijpen, ipv luisteren om even niets te zeggen.

 

Wanneer de balans in jezelf niet daar is, zal je die zelf moeten herstellen. Daarna pas kan je optimaal communiceren/interacteren met de ander.

 

PASSIE is hetgeen ons als dier dat mens heet maximaal in staat stelt om alles uit ons leven te halen dat er in zit. Het is als alles in dit leven een KEUZE. Niemand kan je dwingen om een PASSIE-vol leven te leiden.

 

PASSIE EN ZELFVERTROUWEN zijn twee fenomenen die door ouders in het kind geentameerd dienen te worden. De ouders hebben een onmiskenbare verantwoordelijkheid om het kind niet alleen gezond op te voeden maar daarnaast ook de geestelijke gezondheid van het kind vorm te geven.

 

Doordat de ouders het kind zijn talenten laten ontdekken en onplooien kan het kind uitgroeien tot een prachtig individu, een gelukkig mens.

 

Wanneer dit niet het geval is, en helaas is dit in veel gevallen zo, dan zal je toch uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om je talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Talentenwijzers, docenten, coaches, muziekleeraren en managers kunnen een verdere ondersteuning geven.

 

Ontdek het volle leven, ontdek het leven vol liefde, vol passie, vol actie, vol ontdekkingen, blijf nieuwsgierig, ontdek dingen, ontmoet mensen, leer nieuwe dingen, vindt een andere carriere, begin met een hobby, lees een boek, praat met een jong iemand, praat met een oud iemand, denk na over de dingen die je beleeft, of die je zou willen beleven, maak een levensplan, neem jezelf voor jezelf te veranderen, verbeteren, neem jezelf voor vriendelijk te zijn tegen jezelf, neem jezelf voor om aardig te zijn te anderen, kijk eens hoe je een ander kunt helpen, kijk waar jouw bijdrage aan de wereld ligt, waardoor zou jouw geluk toenemen, wat heb je nog niet gedaan, waarom heb je die man/vrouw nog niet gevraagd om iets te gaan eten, wat kan er gebeuren? Zie het leven niet als een race, als een verzamelspel, je kunt niets behouden voor na dit leven, dit leven is het enige leven dat je hebt, besteed het goed, besteed het wijs, maak het vol, vul het met mensen, ervaringen, ideeen, acties, dromen, uitdagingen, reizen, studie...

 

Er is passie in alles en iedereen, stel je er voor open, stel je open voor anderen, ontdek de passie in de ander, zie wat de passie in de ander voor jou kan betekenen. Is zijn/haar passie ook de jouwe? Zou het dat kunnen worden? Wat kan je er van leren, wat heeft hij/zij er van geleerd.

 

Succes!

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie