Aristoteles Balans

Aristoteles Balans

File:UK Flag Wavy.jpg

Aristoteles Balans

 

Dit is het allermoeilijkste in het leven,

En daardoor het allerbelangrijkste in het leven!

 

Wat is het? Hoe bereik ik het? Wanneer heb ik het? Hoe weet ik of ik het heb? Wat moet ik er voor doen/laten? Wie kan mij helpen?

 

Aristoteles leefde in het oude Griekenland en is in mijn optiek de belangrijkste westerse filosoof. Ondanks dat hij  van 384 tot 322 v.C. leefde heeft hij boeken geschreven die ons nog steeds enorm inspireren.

 

Het boek waar het hier over gaat is:

Nicomachean Ethics

 

In dit boek beschrijft Aristoteles hoe de mens het optimale leven kan bereiken. Dat was toen al niet makkelijk en dat is in de tussentijd niet makkelijker geworden. Maar hij geeft aan dat de mens naast het onderbewustzijn ook een bewustzijn heeft. Het onderbewustzijn is het meer primitieve gedeelte van het denken en handelen van de mens. De driften, basale emoties, woede, seks, angst, ego, gratificatie, afgunst, haat, honger etc. worden worden hier bestuurd, geinitieerd en gecontroleerd. Het is voor het dier mens vaak heel lastig om de primitieve emoties te onderdrukken en te sturen of bij te sturen, de primaire driften beheersen een groot gedeelte van ons leven, passie, liefde, honger, bescherming, eten, overleven, vechten, seks, macht, uitbuiting, misbruik, geweld etc. Al deze emoties zijn echt en zijn een inherent onderdeel van ons zijn, zij kunnen niet uitgeschakeld worden.

 

Alleen maakt het leven vanuit de primaire emoties het leven niet altijd gemakkelijker. Om de primaire emoties op een gebalanceerde wijze in de maatschappij te effectueren hebben wij de assistentie van ons bewustzijn nodig. Ons bewustzijn stelt ons in staat om sociaal wenselijk gedrag te vertonen en om  in gezelschap een aangename conversatie te voeren, het stelt ons in staat om op een optimale wijze met de andere mensen in onze omgeving optimaal te cohabiteren. Het stelt ons in staat een partner te vinden, te overtuigen, te imponeren, te motiveren , in te palmen, te winnen tot het aangaan van een relatie.

 

Onze passie die zich uit in onze liefde voor mensen, dingen, zaken is een belangrijk sturend mechanisme. Omdat onze passie hormonaal gestuurd wordt kan deze disproportionele vormen aannemen, en hierdoor kan het ons schaden in de interactie met anderen en in het bereieken van belangrijke persoonlijke duurzame intrinsiek waardevolle doelen die een significante verhoging van ons duurzame levensgeluk effectueren..

Onze passie is onze levensenergie die ons laat doen wat wij denken dat wij willen. Alleen is een ongeremde passie soms destructief voor het bereiken van de gewenste doelen. Datzelfde geldt voor de grote verscheidenheid aan emoties die wij ervaren en uiten naar anderen.

 

Hier komt de Aristotelische Balans om de hoek.

 

Aristoteles leert ons het pad van het midden.

 

Aristoteles erkent de imperfectie van de balans in de menselijke emotie.Wat voor veel mensen geldt is dat ze van grote hoogtepunten naar grote dieptepunten leven, waarbij de hoogtepunten als wenselijk worden ervaren maar de dieptepunten worden als onwenselijk ervaren, toch is het zo, dat het niet zo kan zijn dat een leven zich alleen over hoogtepunten zal bewegen, dit is inherent onmogelijk –en ook onwenselijk.

 

Wat voorkomt bij film/muzieksterren is dat ze na periodes van grote bekendheid en affectie door de fans zich ineens geconfronteerd zien met een periode van volledige onzichtbaarheid/onbekendheid/ongewenstheid. De leegte die de sterren ervaren wordt vaak gecompenseerd door drugs, dit om de intrapersoonlijke leegte te doen verdwijnen –met als gevolg dat deze alleen maar groter wordt, wat kan leiden tot een negatieve spiraal. Dit is deze mensen niet kwalijk te nemen omdat dit voor ieder mens een gigantische uitdaging zou zijn, en er maar weinig zijn dit deze transitie gebalanceerd zouden doorstaan!

 

Voor iedereen geldt dat het leven zich binnen een zekere bandbreedte afspeelt –wanneer we naar de ervaren emoties kijken die een afspiegeling vormen van de psychologische perceptie van de individu in zijn/haar natuurlijke omgeving– deze psychologische/emotionele bandbreedte is de kern van dit betoog.

 

 

 

Onze emoties zijn soms heel sterk en soms minder sterk. Het leven is tegenwoordig enorm hectisch, en als je aan alles in het leven participeert, dan kan het af en toe overweldigend zijn. Omdat we per dag een enorme hoeveelheid en diversiteit aan emoties ervaren, proberen we deze te incorporeren in een vast psychologische routine, iets dat zo gezegd vanuit het onderbewustzijn wordt aangestuurd/gestuurd. Dit doen we om ons bewustzijn vrij te maken voor andere zaken die voor ons een hogere prioriteit hebben. Alleen stuurt het onderbewustzijn niet op een ideale manier. Ons onderbewustzijn is daar om routinematige zaken op te lossen op een simpele manier. Dus als het niet lukt om het besluitvormingsproces in het onderbewustzijn onder te brengen dan kiezen we vaak voor een 0 of 1 principe. Of we doen het helemaal, altijd, maximaal en vol overgave ( de variant 1 )  of we kiezen voor de 0-variant, we doen het helemaal niet, nooit, nauwelijks, onder dwang, met tegenzin. Deze primiieve benadering is niet contribuerend aan het duurzame geluk van de mens. Het geluk –het duurzame geluk-  huist niet in het extreme ( ondanks dat dit vaak wordt gedacht). Het geluk huist in het ervaren van het midden. Ha! Het midden! Dat is simpel!! Nee!! Dat is het niet!!! Het midden is het allermoeilijkste! Omdat je je continu zult moeten afvragen bij alles wat je denkt en wat je doet of dit het midden is, en of dit bijdraagt aan je duurzame geluk, en als het niet het midden is, is het aan jou om te  bedenken waar het midden dan wel ligt en hoe je daar geraakt. Niemand kan je vertellen waar het midden is, dit is voor iedereen verschillend, en verschilt per persoon, per geslacht, per leeftijd, per opleding, per relatie, per baan etc.

 

Maar onophoudelijke zoektocht

 naar het midden

 is het levenspad naar geluk

 

Door simpelweg te stellen dat je 6 weken gaat dieten, betekent niets anders dat je geest/lichaam voor een periode van 6 weken vertelt dat je haar niet gaat volgen en niet naar haar gaat luisteren. En ja dat kan je 6 weken volhouden, en ja dan kan 5 tot 10 kg afgevallen zijn. Maar dan? Dan stop je met het by-passen van je geest en je lichaam en gaan de auto-routines weer aan de slag en gaan de oude gewoontes weer opnieuw in, waarbij het verloren gewicht binnen 6 weken weer in zijn geheel en soms zelfs iets meer terug is gewonnen. Het lichaam -de lichaamseigen routines-  is/zijn 6 weken buiten werking gesteld en dat hebben ze niet als prettig ervaren, en hierdoor wordt in het onbewustzijn het besluit genomen om de dieetacties/dieetprogramma weer terug te draaien, en dat zal het lichaam op een vrij efficiente wijze doen ( en  blijven doen) Daarom zijn tijdelijk dieten niet raadzaam, ze zijn zelfs slecht! Slecht voor je lichaam en slecht voor je geest—het einige waar ze goed voor zijn is voor de bedrijven die ze verkopen ( en blijven verkopen). Waar de waarde van de Tekne, Arete en Phronesis ligt, is om  door andere routines in je onderbewustzijn onder te brengen -sporten, gezond eten, bewegen, andere vrienden, andere clubs, ander werk, andere hobbies , lezen van boeken over het versterken van je persoonlijkheid etc. je in staat bent om steeds te bepalen waar het optimale midden ligt en daar naar te streven.

 

Het is als balanceren op een bal , het vergt continue inspanning, continu corrigeren, continu nieuwe ideeen genereren, nieuwe plannen maken, je afvragen waarom de dingen gebeuren die gebeuren en wat de beste reactie hier op is ( wat ook geen reactie kan zijn).

 

De Daila Lama heeft een boek geschreven over geluk, dit is een stuk makkelijker te lezen dan dat van Aristoteles, je vindt het op de pagina boeken geluk, De Daila Lama vat de principes van Aristoteles hier in samen ( zonder deze te citeren of vermelden) en is een prachtige start voor een meer duurzaam gelukkig leven.

 

De 6 Hoofwaarden—zoals die in het boek van Seligman en Pererson worden genoemd zijn ook een mooie basis voor het starten met het inrichten van het optimale leven.

 

Voor veel mensen zal het als een ontmoedigend project worden gezien, omdat er continu aandacht aan besteed moet worden en dat er continu gecontroleerd moet worden of er nog wel sprake is van acteren/leven  in het optimale punt is. En als dit niet zo is, dat er dan een plan gemaakt moet worden hoe je weer bij het midden zult geraken, en als niet direkt lukt, maar obstakels worden ervaren, hoe je deze overwint en je pad voortzet. Nee het is allesbehalve makkelijk, maar het ervaren van geluk is ook een van de moeilijkste dingen, althans wanneer je duurzaam geluk wilt ervaren, en dus niet voor 10 minuten of een half uur—want dat is voor iedereen weggelegd!

 

Omdat het niet makkelijk is, kan je ook de 2 boeken van het volle leven lezen om te zien welke ideeen en hulpmiddelen er hiervoor zijn.

 

SUCCES!!

 

 

 

 

 

 

In het boek Nicomachean Ethics probeert Aristoteles vast te stellen wat de compositie is van een gelukkig leven, als eerste start hij met de these dat (persoonlijk, intrinsiek, authentiek, duurzaam)  geluk het hoogste doel is. Aristoteles stelt dat dit wordt bereikt door te leven volgens je eigen DAIMON, om zo te komen tot een leven van EUDAMONIA  - het leven volgens de goede/positieve geest, eenvoudig weergegeven als geluk. Dit is een lastige metafysische benadering die niet 1,2,3 uit te leggen is. Hier zijn ook aan verbonden ARETE –(leven volgende de )Hoofdwaarden, het excellente, het hoogste goed. Ook  PHRONESISpraktische , ethische wijsheid is hierbij betrokken.  Als laatste TEKNE, dat staat voor het beheersen van kwaliteiten, competenties, bekwaamheid die de individu in staat stelt om het optimale in de realiteit te manifesteren/ te doen ontstaan. Aristoteles probeert het optimale leven te definiëren, de constituerende elementen en de destructieve elementen. Een prachtig, geniaal boek, dat ontzettend moeilijke te lezen is en saai is, maar een van de beste boeken uit de filosofie!

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie