Je Psychologische Eigen Frequentie [PEF]

 

Ontdek je eigen- Frequentie

File:UK Flag Wavy.jpg

Wat is je persoonlijke eigenfrequentie ? Je psychologische eigenfrequentie? Je Wat?

 

Ja als je dit voor het eerst leest denk je euhhhh... Wat?

 

Het is heel complex –in essentie– maar het is tegelijk ontzettend simpel!

 

Ik zal proberen deze hypothese hier verder uit te werken zodat je een beter begrip van je eigenfrequentie krijgt.

Om het concept te illustreren heb ik een aantal foto’s op deze bladzijde gezet. De bovenste foto’s komt van een openlucht concert in Moskou, Rusland. De foto illustreert perfect wat het inhoudt als een extern fenomeen resoneert met jezelf. De mensen zijn positief en bewegen op de muziek, ze klappen, ze springen, ze lachen, ze zoeken contanct met de ander, ze genieten, ze zijn hun pure zelf, hun eigenfrequentie wordt aangesproken door de frequentie van het concert.

 

Het dier mens is een gevoelsdier, het is een sociaal dier, een emotioneel dier, een speelgraag dier, een muzikaal gevoelig dier.

 

Geluid is al zo’n 300.000 jaar onderdeel van ons zijn, in de laatste 10-20.000 jaar hebben we spraak/taal ontwikkeld. En in de laatste 1000-2000 jaar hebben we instrumenten ontwikkeld. Muziek is een intrinsiek ondeeel van ons zijn, van onze maatschappij, van onze cultuur, van ons menszijn.

 

Het is heel mooi om te zien hoe mensen tijdens concerten volledig opgaan in de muziek, zich helemaal laten gaan en uitbundig springen, dansen, zingen, schreuwen, lallen, zwaaien etc,

 

Terwijl ook een grote groep mensen is die tijdens concerten stil op hun stoel blijft zitten en het concert ogenschijnlijk bewegingsloos/emotieloos ervaren.

 

De vraag is hoe je je eigenfrequentie kunt ontdekken en maximaal uitnutten. In principe zou dit niet zo’n probleem moeten zijn omdat je van jongs af aan geconfronteerd wordt met verschillende soorten muziek en zeker actueel is het via internet mogelijk om tot 70.000 radiozenders te luisteren 

 

www.tunein.com

 

Dus is het lastig om niet een kanaal te vinden dat niet de muziek speelt die je leuk vindt.

 

Ik zie het als een belangrijk onderdeel van het volle leven om intens van muziek en concerten te genieten, ik zie hier een zeer positieve beleving in, die bijna gelijk is aan intensief en vaak sporten ( dit is een superieure tijdsinvulling omdat door de endorfinen en andere hormonen die hierbij vrijkomen een inherent positief gevoel ontstaat dat een positief effect heeft op het duurzame geluk)

 

Bij de eerste opzet van deze internetsite heb ik al de positieve muziek top 100 samengesteld, een actie die het idee onderschrijft.

Wat ik duidelijk wil maken is dat in je brein allerlei processen zijn die samen bepalen wat je leuk en niet leuk vindt. Muziek is een heel emotioneel fenomeen, het wordt gemaakt door mensen die bijzondere emoties hebben beleefd en die omzetten in tekst en muziek. En af en toe worden wij geraakt door de muzikale emotie die de zanger of die de band vertolkt.

 

Persoonlijk heb ik piekmomenten ervaren tijdens concerten en intensieve sportevenementen.

 

Hoe vind je je eigen psychologische frequentie?

Belangrijk is om hier op te merken dat het belangrijk is om zoveel mogelijk mensen om je heen te verzamelen die overeenstemmen met jou frequentie, en wanneer dit niet het geval is, is het wenselijk om afstand te nemen tot mensen die een heel andere frequentie hebben.

 

Een basaal voorbeeld van het verschil in frequenties van verschillende mensen vergelijk het gedrag van kinderen van ca. 5 jaar in een seniorenflat/verzorgingstehuis, het verschil in dynamiek, energieniveau, levenskracht, interesses, diversiteit aan activiteiten is evident.

 

Dit om te illustreren dat sommige milieus stimulerend zijn en sommige destructief ( minder stimulerend).

 

Hoe vindt ik mijn frequentie?

Tja, dat is niet zo makkelijk, maar meer een zoektocht, maar wel een heel interessante!

Je PEF is iets dat in je zit en dat redelijk stabiel is en zich heeft ontwikkeld vanuit je genetische compositie in symbiose met je sociale omgeving. Die interactie - gelijk aan het rijpen van een goede wijn of liever nog whiskey in een eikenhoutenvat, Frans of Amerikaans hout.

Als we het eerst bij muziek houden -omdat dat nakkelijker en berijpelijker is– is het zo dat als je 18 bent je een toch meer geprononceerde voorkeur hebt voor een bepaalde muzieksoort, dat kan metal zijn, dance, trance, nederlandstalig, country, indie Rock, klassiek etc.

Door vooral veel verschillende muziekstijlen te luisteren -en dus niet alleen standaard popmuziek– ontdek welke muziekstijlen nog meer bij je passen en je –dat is noodzakelijk– een (zeer) positief gevoel geven, waarbij een ijkpunt is dat je een sterke neiging hebt om mee te zingen, te dansen, te bewegen, met je handen te bewegen etc. Dan ben je in een FLOW-staat. Wat dat is vindt je op andere paginas.

 

Met werk, mensen, hobbies, sport, studie, vrienden, lezen is het hetzelfde. Door je onder te dompelen in verschillende milieus, werkomgevingen, je te omringen met inspirerende mensen ontdek wie je echt wil zijn, kan zijn, zou willen zijn, en simultaan wat je niet wilt zijn, dat is een belangrijk bijproduct, het uitsluiten, het afslanken, het verminderen van niet inspirerende omgevingen.

De foto rechts toont een groep jonge mensen die plezier hebben in de sneeuw. Wat beweegt ze om dit te doen? De positieve interactie tussen de jonge mensen, het plezier, het gedeelde plezier in het spelen, het ervaren van de positieve bevestiging van je persoon door de ander(en) dat maakt de interactie met anderen tot een piekervaring. Piekervaringen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van anderen of vele anderen, en door de interactie met deze vele anderen aan te gaan ontstaat het optimale zijn.

 

Alleen door de sneeuw lopen of sneeuwballen gooien geeft significant minder bevrediging dat het doen met flink wat anderen.

 

Soms, op latere leeftijd steeds vaker ( 25-65 jaar) zal het steeds vaker voorkomen dat je in een situatie bent die wordt gekenmerkt voor de afwezigheid van anderen. Dan is het belangrijk om opnieuw je PEF vast te stellen en te kijken op welke manier je hier invulling aan kunt geven. Het kan ook zijn dat er door een lange periode van eentonigheid of sociale inertie een situatie is ontstaan die sub-optimaal is, het kan ook dat je jaren hebt geleefd om anderen te plezieren, terwijl je zelf weinig plezier beleefd hebt, en je op eens realiseert dat je met minder plezier leeft en dat je het wenselijk zou vinden als je meer interactie zou hebben met muziek, sport, vrouwen, mannen, etc.

 

Natuurlijk is het altijd goed om eens een goed boek te kopen dat hier over gaat en dat je weer op het pad brengt van het optimale zijn. Dat zal afhankelijk van de periode dat je sub-optimaal geleefd hebt enkele weken tot enkele maanden duren, maar het is de energie en tijd waard om in jezelf te investeren om je optimale zelf opnieuw te hervinden en te re-activeren.

 

Het betoog is dus weet wat je PEF is, weet waar het ligt, weet waar het niet ligt, weet wie er aan bijdraagt en wie niet, waarom je het wilt, met wie je het wilt, wat je er voor zult doen om het opnieuw te vinden en wat je zult doen om het vast te houden.


Niemand anders dan jezelf weet hoe je interne freequentie is samengesteld en wat het versterkt en verzwakt. Het is jou taak dit te weten en te effectueren!

 

Leef het maximale leven, leef volgens je PEF, en wanneer je buiten je bandbreedte bent geraakt, ga dan op zoek naar de zaken, dingen, gedachten, acties die het weer kunnen hervinden.

 

SUCCCES!

Het hebben van een baan die aansluit op je PEF is van evident belang. Omdat je gemiddeld 50 uur ( fulltime ) en 28 uur ( parttime ) besteed aan je werk, het is hiermee een van de grootste tijdbestedingen in je leven. Omdat  je leven het belangrijkste is dat er is, is het je verantwoordelijkheid naar jezelf toe en naar anderen toe om hierin een optimale keuze te maken. De reden hiervoor is dat de energie die er in gaat zitten er niet uitkomt en daardoor als investering geldt. Op je werk ontmoet je een grote verscheidenheid aan mensen, sommige fantastisch, sommige wat minder. Maar de interactie is altijd daar. Door te zoeken naar de ideale baan zorg voor voldoende energie in je leven. Je werk kost niet alleen energie, het geeft ook energie, en daar zit de kern, hoeveel energie kan je uit je werk halen. Wanneer je je werk ziet als alleen een noodzakelijkheid om geld te generen om te kunnen eten, wonen, leven, dan zal de voldoening niet heel hoog zijn. Natuurlijk is het ook niet zo, dat je maar je baan opzegt omdat het niet helemaal bij je past, zo simpel is het niet!

 

Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid om te evalueren wat er allmaal goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Om vervolgens die zaken ook daadwerkelijk te verbeteren.

 

Cursussen, studie, persoonlijke ontwikkeling, training zijn mogelijkheden om er voor te zorgen dat je een betere fit hebt met je functie en hierdoor ook meer plezier beleeft aan je functie, en mogelijk hierdoor ook een salarisverhoging kunt afdwingen.

 

Lezen is een kertaak in het gehele proces van leven volgens je optimale zelf. Er zijn maar zeer weinig mensen die je kunnen vertellen wat je optimale zelf is, waar het ligt, waar het niet ligt en hoe je het ontwikkelt. Maar het is je taak om uit te vinden wat je allemaal kan en wil in dit leven om het vervolgens te actualiseren.

 

Terug bij  Dr. Wayne Dyer, hij gaf in een van zijn boeken aan dat er een substantiele groep mensen zijn die overlijden:

 

MET DE MUZIEK NOG IN ZICHZELF

 

Het gaat er dus om om de muziek die in jezelf zit , je eigen symfonie aan de wereld te tonen, de interactie te zoeken en te vinden tussen jou frequentie en die van de ander. Wanneer je dit lukt, en in het ideale geval met vele anderen, zal je eigenfrequentie enorm versterkt worden, waardoor je boven jezelf uitstijgt en het leven als optimaal ervaart en tevens de ander het leven als optimaal laat ervaren.

 

Vindt de anderen in de wereld met dezelfde frequentie als jij, alleen als je zoekt zul je vinden, anderen kunnen je niet vinden als je niet zoekt, wanneer je dan die ander(en) vindt en er de wederzijdse erkenning is, ontstaat het mooiste wat je als mens kunt ervaren!

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie