De Paradox van het leven

De Paradox van het leven

 

The Paradox of life

De eeuwige zoektocht/jacht naar het optimale zijn, het optimale lichaam, de optimale relatie, de optimale kinderen, de optimale baan, de optimale carriere, de optimale partner, de optimale investering, de optimale kennissen, de optimale sport, het optimale huis, het optimale land, de mooiste kleren, de mooiste schoenen, de mooiste vakantie, de mooiste auto, de knapste man, de knapste vrouw, het mooiste interieur, de mooiste zeilboot, de mooiste motorboot, het mooiste vakantiehuis, de beste opleiding, etc.

 

De vraag die je je dient te stellen is wat je motiveert om te bereiken wat je wilt bereiken. De vraag is wat maakt wat je nu hebt, voelt, ervaart, denkt inferieur aan iets anders. Wat maakt je actuele leven en alles wat zich daarin afspeelt inferieur aan een -nieuw- gewenst toekomstige situatie.

 

Je kunt jarenlang blijven jagen naar die ene prachtige baan, of die ene fantastische partner, en alles wat er tussentijds voorbij komt afdoen als ontoereikend/inferieur. Alleen betekent dit, dat er alleen gratificatie in de toekomst zal zijn, mogelijk zal zijn, en dat alles -en vaak iedereen- hier aan ondergeschikt is, met als gevolg dat het ontspannen, het genieten, het gelukkig zijn, het ervaren van een emotionele en fysieke balans, pas in de toekomst kan plaatsvinden.

 

Het gevolg hiervan is, dat de energie die wordt gebruikt om de positieve/ideale/prachtige/machtige/succesvolle/rijke toekomst te realiseren, niet beschikbaar is, om het nu te ervaren en het positieve van het nu te ervaren.

 

Als dit 3, 6 of uiterlijk 12 maanden duurt is het allemaal nog wel vol te houden, en is er nog sprake van een duidelijk te overzien termijndoel met genoegdoening.

 

Maar als het deze periode overstijgt dan is het -bijzonder- lastig om alle energie te reserveren voor de verre toekomstige doelen. Op een gegeven moment -vaak geheel onverwacht- zal er een -enorme en diepe- burn-out plaats vinden!

Wat u zich dient te realiseren dat is een veelvoud van uw motieven en behoeften zijn geinduceerd -veroorzaakt- door maatschappelijke interacties -door vader,moeder, broers,zussen, familie, oma, opa, meester,juffrouw, collegae, leidinggevende, premier, pastoor, dominee, Paus, Imam, etc.

 

Het gaat er om, u te waarschuwen, of u te attenderen op het falen van SISYHOS arbeid. Het gaat er om de balans te vinden.

 

Door u te realiseren dat u niet noodzakelijk alles hoeft te doen volgens de sociaal opgelegde regels, kunt u er voor kiezen om uw eigen pad te volgen, wat inherent meer kans biedt op geluk.

 

Zie hiervoor ook het 5 kwadranten Coaching diagram. Dit diagram toont u op eenvoudige grafische wijze hoe u omgaat met het heden, verleden en toekomst.

Positieve Psychologie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg

Het leven kan je zien als een paradox -een ogenschijnlijke tegenstelling- het actuele, daadwerkelijke leven, het actuele leven, het echte leven is het leven dat nu plaatsvindt. Het actuele/reele vindt nu plaats.

 

Maar wat wij doorgaands doen is, bezig zijn met het leven in het verleden of het leven in de toekomst, maar zelden met het leven nu.

 

Wij zijn vaak bezig om het actuele leven ondergeschikt te maken aan het gewenste/gedroomde/gewilde/beloofde leven. De waarde van het actuele leven wordt gedevalueerd in het licht van het toekomstige leven. Hierbij is het toekomstige leven, niet noodzakelijk het leven na de pensionering of een situatie over 5 of 10 jaar.

 

Een goed voorbeeld hiervan is dat veel mensen naar het weekend toeleven als de enige twee dagen van de week dat ze echt leven. Hierdoor wordt de werkweek als een noodzakelijk iets gezien dat overleefd moet worden om weer te komen tot aan het volgende weekend.

 

Dit als praktisch voorbeeld, van hoe veel mensen denken en handelen. We zijn dus uiteindelijk de hele dag bezig met het denken en handelen om zaken in de toekomst beter te maken, omdat we ontevreden zijn over het heden. De toekomst is daarom positief ( of het verleden) en het heden is inferieur/niet optimaal zien.

 

Hieruit ontstaat de eeuwige jacht/strijd/zoektocht naar het optimale zijn, het Shangri-La zonder dit ooit te bereiken!

Waar het om gaat is de balans te vinden tussen de acceptatie van het heden en het werken aan de toekomst. Omdat het zeker niet het idee is dat iedereen een gevoel van lethargie dient te ervaren en vervalt in volkomen passiviteit. Het leven, het volle leven, is het actieve/interactieve leven. Groei is essentieel voor het ervaren van geluk, zonder groei kan er nauwelijks of geen sprake zijn van authentiek, intrinsiek, duurzaam ervaren geluk.

 

De grote uitdaging ligt daarin dat iedereen voor zich dient te bepalen waar zijn of haar pad ligt en waar hij of zij naartoe dient te streven. Het gaat er om doelen te stellen, reŽle doelen, deze op papier vast te leggen en te delen met vrienden en kennissen en vervolgens consequent te werken aan het bereiken van deze persoonlijk belangrijke doelen.

 

En als een of meerdere doelen worden behaald, dan is het belangrijk deze te vieren!

 

Dus acceptatie van het heden, maar parallel het identificeren van groeidoelen in de toekomst. En daar tussen de balans te vinden. Dit is het aller moeilijkste in het leven.