Doel

 

The

balanced

Lifetm

Het bieden van informatie betreffende PP, en het delen van mijn persoonlijke ideeen hierover

Het informeren betreffende beschikbare boeken/studies/publicaties/internetlinks etc.

Hierdoor kunnen mensen sneller hun weg vinden, wat aangeeft dat de functie van deze site vooral springplank is.

Zoekt u hier vooral niet naar de details/volledigheid of officiële theorie betreffende PP, hiervoor zijn een paar duizend pagina's nodig, in de boekenlijst vindt u een prachtige start voor een -diepgaande- studie.

 

 

Socrates geeft in het boek Phaedrus een mooie uitleg - aan de hand van een strijdwagen voortgetrokken door twee paarden, een witte en zwarte, deze trekken de strijdwagen met de veldheer, die de teugels van beide paarden stevig controleert - van het functioneren van de menselijke ziel. Het witte paard staat voor de ratio, de hoge moraal en alle positieve, nobele eigenschappen/passies, Hiernaast rent het zwarte paard dat de vertegenwoordiger is van de irrationaliteit, van driften, van (negatieve/destructieve)passies. De veldheer heeft beide paarden nodig om zijn strijdwagen optimaal - snelheid/wendbaarheid- over het terrein te sturen. De bestuurder dient als zodanig de negatieve eigenschappen van het zwarte paard om zo'n manier aan te wenden dat het toch ten goede komt van het paardenspan, alleen het witte paard voor de strijdwagen zou niet voldoende vaart en strijdkracht leveren -naast uithoudingsvermogen. De veldheer leert zijn paardenspan in de loop van de tijd door de aangegane uitdaging optimaal erkennen/herkennen, zo zal hij door een uiterste complexe aansturing continu streven naar het maximale. Evident is dat de bestuurder nooit kan rusten of de controle opgeven, zonder duidelijke instructies/correcties zou het span een improductief systeem vormen en schade toebrengen aan de veldheer, en zo zelfs het leven van de veldheer in gevaar kunnen brengen. Als de veldheer zou besluiten de teugels kort te vieren, zou dit alleen een momentaan negatief effect hebben.

Wat Socrates hier wil duiden is dat het noodzakelijk is de balans te vinden tussen het inherente goede en slechte in de mens, elk mens heeft beide is zich, maar door zijn/haar sturing kan een van beide prevaleren. Het uitschakelen van al het slechte is niet een optie, maar door het goede de ruimte te geven kan er een optimale balans gevonden worden. Het is de kunst dit te vinden en te continueren.

 

Wat in mijn optiek tot de meest wenselijk doelstellingen van Positieve Psychologie in Nederland behoren, zijn :

 

-het vergroten van het kennisdomein, dit zou een grote dynamiek kunnen ontwikkelen wanneer positieve psychologie -ook in Nederland- een alom gerespecteerde wetenschap zou worden, en daardoor fondsen aantrekken voor het uitbreiden van wetenschappelijk onderzoek, niet alleen de gelukservaring/beleving maar op een veel breder vlak, zeker gezien de breder culturele diversiteit die Nederland kent zou daar een prachtig onderzoeksterrein liggen om alle mensen te verbinden en te verenigen. Waar nu onderzoek wordt gedaan binnen bepaalde bevolkingsgroepen zou bijvoorbeeld ook de interactie tussen deze groepen onderzocht kunnen worden, met als leidraad het verhogen van de SWB -subjective well being / Persoonlijk welbevinden van alle individuen binnen deze groepen.

-kinderen -vanaf 6 tot 18- zouden mogelijk een disproportionele hoeveelheid -meer dan 50% van het beschikbare budget- aandacht verdienen. De motivatie hiervoor is dat als in deze belangrijke, vormende levensfase een sterke positieve levensattitude in deze jonge mensen zou kunnen worden geplant. Dan zouden deze individuen zich -hopelijk- positief verder ontwikkelen en vanuit een eigen positieve persoonlijke levenservaring/beleving deze delen met andere, of anderen laten delen in hun welzijn. Hoe dank ook dienen wij onze kinderen te omgeven met alle kennis en informatie die hun helpt in het succesvol/effectief leven in de nieuwe/aanstaande maatschappij, die zij op hun beurt zullen vorm/transformeren - meest waarschijnlijk naar de voor hun meest waardevolle/gewenste denkbeelden, die zeer wel reeds gevormd zijn in hun vroege leven. U kunt stellen dat deze beschouwing enigszins losstaat van de actuele realiteit en niet wordt ondersteund door actuele budgetten, leerdoelen die in het lager- en voortgezet onderwijs actueel worden geeffectueerd.

 

 

 

U heeft hierin volledig gelijk, de achtergrond van deze stelling is dan ook niet zozeer het vaststellen van het actuele onderwijsstelsel en de geldende leerdoelen, alleen moeten we ons niet laten leiden door het actueel geinstitutionaliseerde werk en leermodellen, maar dienen ons in vrijheid van gedachten af te vragen op welke wijze Positieve psychologie een bijdrage kan leveren aan het leven van alle individuen die samen de maatschappij vormen, met als speciaal aandachtsterrein de educatie van onze jongste groep mensen.

 

-actueel heeft positieve psychologie een zeer lage bekendheid in Nederland, zelfs een aantal psychologen en mensen werkzaam in de  GGZ gaven initieel aan geen idee te hebben wat  PP inhoudt, heel jammer! Daarom zou een van de eerste acties kunnen zijn de promotie van de toegevoegde waarde van positieve psychologie voor alle mensen -6 tot 80- en dat op een grote diversiteit van terreinen hier aandacht aan wordt besteed en waardoor er een brede acceptatie ontstaat, een waardering en dat er vanuit de latente vraag/interesse dit transformeert naar actieve interesse, deze zou dan moeten worden beantwoord met cursussen, informatieavonden, tv-programma’s, universitaire studies, promotieonderzoek, publicaties etc.

 

-wat jammer is dat bijna een eeuw nadat de heer Freud zijn theorieen op papier zette, waarbij de mens vooral als inherent slecht werd gekarakteriseerd, waarbij het gedrag voornamelijk voort zou komen uit sexuele drang/frustratie en niet verwerkte emoties uit de jeugd… Ik kan alleen hopen dat positieve psychologie ons naar een nieuw referentiekader brengt, en dat het positieve in de mens wordt omarmt. Het is niet dat de mens vol goed is -zie het verhaal van de Phaedrus door Plato/Socrates– maar wij moeten streven naar de balans, door het richtten naar het goede is er inherent minder ruimte voor het slechte, door ons bewust te zijn dat het leven een continue inspanning vergt –zowel fysiek als mentaal– dienen wij ons handelen hier op af te stemmen.

 

Mijn betoog is dat mensen dienen te streven naar een significante, duurzame, effectieve verhoging van hun geluksbeleving en die van hun naasten. Wat vermeden dient te worden is dat er -bijvoorbeeld door farmaceutica- een instantaan geluksgevoel wordt opgewekt -drugs op plaats 1- terwijl dit daadwerkelijk het geluksgevoel op de langere termijn serieus schaadt!

 

In mijn zoektocht naar de ultieme vraag die het doel van de mensheid omvat, ben ik via de filosofie, Life Coaching bij de Positieve Psychologie uitgekomen. Ik ben bijzonder getroffen door voornamelijk de 6 universele waarden die mondiaal en historisch door de mensheid worden gedeeld : Wijsheid, Humaniteit, Rechtvaardigheid, Moed, Spiritualiteit en Matigheid, die vooral door Dr. Martin Seligman worden gepropageerd. Het is mijn intentie om tot een samensmelting te komen van de wijsheid van de oude filosofie, gecombineerd met bevindingen van PP, in combinatie met andere wetenschappen tot een unificatietheorie van de mensheid. Het zal nog geruime tijd vergen om het kennisdomein van de PP te absorberen, maar door aansluitende domeinen te onderzoeken, hoop ik een synergie te kunnen realiseren. Omdat dit een bijzonder complex proces is, zal dit mogelijk maanden of zelfs jaren duren, maar ik denk dat het zeker het onderzoeken waard is. Het doel van dit zoekproces, en daaruit voortkomende informatie, denkbeelden, theorie, het verhogen van het welbevinden van de algehele mensheid, dat dit mogelijk uiteindelijk niet haalbaar blijkt te zijn, is geen grond tot het verlaten van het onderzoekspad, omdat elk positief resultaat hiervan toch een -zij het minieme- bijdrage kan leveren. Het onderzoekstraject is in mijn optiek een groeitraject, en alleen dat maakt het al de moeite waard.

 

Hiernaast heb ik een ander meer actueel en realistisch doel, dat is het opstellen van een presentatie voor volwassenen -mogelijk later ook voor kinderen ( leeftijdcategorie 11-14 jaar)- dit om de positieve effecten van PP op een toegankelijke manier te presenteren. Gelukkig hebben de Engelse wetenschappers : dr. Chris Johnstone en Mrs. Miriam Akhtar hier reeds een programma opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File:UK Flag Wavy.jpg

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie