24 Succes Factoren

24 Succes factoren (karaktersterktes)

 

Het pdf document hierboven kunt u openen om de uitsplitsing van de 24 karaktersterkten/ persoonlijke succesfactoren te zien, verdeeld over de 6 universele waarden.

 

Het pdf document hiernaast - cirkeldiagram/spinnenweb - kunt u openen. Dit diagram geeft - volledig willekeurig - aan wat de score is van een specifiek persoon, voor elk van de 24 karaktersterkten.

 

Een niet ingevuld diagram zou kunnen dienen om vast te stellen wat uw actuele score is op elk van deze sterkten. Om vervolgens te werken aan het verbeteren van specifieke karaktersterkten -samen met een PP deskundige.

 

Hiernaast kunt u ook een specifieke/authentieke persoonlijke succesfactoren/sterkten test doen :

 

 

 

 

 

Op basis hiervan kunt u uw vervolgtraject vormgeven.

 

Om opnieuw een belangrijke Hoofdwaarde te benadrukken, hierbij de uiteenzetting van :

 

MOED

 

 

Moed is vooral gekend vanuit het verleden, en dan vooral de grote helden die onze geschiedenis gekend heeft. Moed wordt vooral geassocieerd met fysieke moed, met fysieke heldhaftigheid, met de overwinning op het slagveld. Zeker deze moed is nog steeds van belang en het recente optreden van Jasper Schuringa - 32 jarige Nederlandse - die tijdens een vlucht van Amsterdam naar Detroit (USA), kerst 2009 - waarbij hij samen met een Air-Marshall een terrorist verhinderde een bom tot ontploffing te brengen die het vliegtuig ernstig zou hebben beschadigd, waarbij hij zelf verwondingen opliep, hierbij is duidelijk sprake van moedige daad.

 

Fred Spijkers is een voorbeeld van een persoon die de misstanden bij zijn werkgever aan de kaak stelde, en niet opgaf om de waarheid naar buiten te brengen. De heer Spijkers heeft hier een grote persoonlijke prijs voor betaald.

 

Als laatste voorbeeld, de heer Daniel Ellsberg, een lid van met Amerikaanse Congres, die de zogeheten Pentagon Papers in de openbaarheid heeft gebracht, onder andere via The New York Times, maar ook via vele andere kranten. Als gevolg hiervan viel de regering van Nixon en werd de oorlog in Vietnam - eerder- beŽindigd. Actueel is hier een documentaire van gemaakt : The most dangerous man in America : Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers. De reden dat Daniel een plaats in de rij van moedige mensen verdient is dat zijn acties alle kenmerken dragen van een authentiek, integer, moreel, rechtvaardig mens. Iets verder terug in de geschiedenis zien we ook een man met een disproportionele hoeveelheid moed, in het tijdperk van het Third Reich, die inzag dat de routekaart die der Fuehrer voor ogen stond niet degene was die het beste was voor het land, de mensen, het leger en de andere partijen. Deze man : Claus Schenk Graf von Stauffenberg werkte samen met een aantal andere mannen een plan uit om Hitler om het leven te brengen, en zo de geschiedenis positief te veranderen. Dit plan heeft helaas niet zijn doel bereikt -het doden van der Fuehrer. Claus heeft hiervoor de hoogste prijs moeten betalen -zijn leven- na te zijn gemarteld. Mensen die in zoín turbulente, indringende, bedreigende, vijandige, onoverzichtelijke tijd dit soort plannen smeden en uitvoeren, met het opofferen van het eigen leven, geven een beeld van wat een mens tussen een enorme groep andere -inerte- mensen weet te realiseren, diep respect en nederigheid dient onze houding te zijn tegenover deze bijzondere mensen. Als u niet de geschiedenis wilt nalezen, kunt u ook de film Valkyrie bekijken met Tom Cruise en onze Carice van Houten.

 

 

Bovenstaande personen zijn alle mannen, hierdoor zou het beeld kunnen ontstaan dat alleen mannen moedig zijn/kunnen zijn, wat een aperte misvatting is, sterker nog is het zo dat vaak de sterkste, moedigste mensen vrouwen zijn, zij zijn het ook die vaak de meeste mentale en fysieke uitdagingen ervaren, en daardoor zich weerbaar dienen op te stellen en de wereld moedig tegemoet te treden om - de vaak aan hun zorg toevertrouwde kinderen- te beschermen tegen de gevaren van de buitenwereld. Daarom zou onze aandacht nog sterker dienen uit te gaan naar de moedige acties van vrouwen in onze wereld en in de historie van onze wereld. Hieronder een opsomming van instituten die zich hier mee bezig houden en specifieke vrouwen en hun bijdrage.

 

2010 International Women of Courage Award

 

Couragous women Haiti

 

Women that saved their childrens life during war

 

The Washington Middle School for Girls

 

Conversations with 18 couragous women

 

Muslim Women of courage

 

Sterke vrouwen in de geschiedenis

 

Christine de Pisan

 

Kenau de heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem

 

Hasselaer, Kenau Simonsdr.

 

Is moed een mannelijke deugd ?

 

 

Bovenstaande hyperlinks om enigszins een balans te geven aan de eerdere opsomming van mannelijke helden.

 

 

 

Bovenstaande mensen hebben een significante bijdrage geleverd aan de integriteit van de maatschappij en het morele bewustzijn, zij hebben dit gedaan door het algemene belang te stellen voor hun eigen belang. Natuurlijk is het niet zo dat iedereen, altijd dit soort moedige activiteiten kan/zal ontplooien, maar elke dag opnieuw bied kansen en uitdaging om op welke kleine schaal dan ook een bijdrage te leveren aan de maatschappij, het lot van anderen positief te beinvloeden, andere mensen te wijzen op hun verantwoordelijkheid, acties van onrechtvaardigheid te benoemen en onze eigen persoonlijke bijdrage te leveren aan de betere wereld van morgen. Door objectief vast te stellen waar u als individu een significante bijdrage zou kunnen leveren, en deze vorm te geven.

 

Een voorbeeld uit de oudheid van pure moed, is de weerstand die koning Leonidas I van Sparta bij Thermopylae bood tegen de Perzen, als film bekend als 300.

Vaak worden fysiek heldhaftige daden het meest bewonderd of gekend, maar daden van mentale moed zijn minstens even waardevol, en leveren eveneens een belangrijke bijdrage aan een congruente maatschappij.

 

De vraag is hoe geven wij acties van mentale en fysieke moed vorm in ons leven.

 

File:UK Flag Wavy.jpg

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie