HUMOR

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg

Een leven zonder humor is een leven dat niet geleefd is, voor een positief gevoelsleven is het evident dat wij beschikken over een gezonde doses humor. Humor wordt vaak afgedaan als een wat simpel, eenvoudig, banaal vermaak, zonder weinig inhoud, effect of intellectuele uitdaging. Volledig onjuist! Humor is een van de belangrijkste eigenschappen waarover mensen beschikken of de zich continu aandienende incongruenties in hun leven binnen een andere context te plaatsen, te herinterpreteren, te relativeren, te ridiculiseren, te bagatelliseren, te delen, te verwerken etc. Uw leven kent -wanneer het optimaal is ingericht- een veelvoud aan hoogtepunten -preferabel gelijkelijk verdeeld over een grotere tijdseenheid- maar tevens een groot aantal kleine en grote(re) dieptepunten. Omgaan met de hoogtepunten gaat ons is de meeste gevallen vrij goed af, het is vooral het omgaan met de kleinere en grotere dieptepunten die ons als mens definieert in ons zijn. Vanaf jonge leeftijd leren we te lachen, niet is meer aanstekelijk (positief) dan het lachen van een baby/peuter(s). Als u het YouTube filmpje een of twee keer gekeken heeft, en u bent in een neutrale tot positieve stemming, kan het haast niet anders, dan dat u minimaal een flinke glimlach heeft gehad, bij zoveel ontspannenheid, zoveel geluk uit het niets, het lachen om niets, het lachen omdat lachen leuk is, lachen omdat je van binnen uit een natuurlijke drang voelt om het doen, lachen omdat je je daardoor prettig(er) voelt. In het tweede filmpje is de bruid aan de beurt om eens flink uiting te geven aan haar angst, ongemak, onwennigheid. Zij uit haar mentale incongruentie in de unieke stressvolle/(angstige) situatie door voluit -helemaal vanuit haar tenen, maar specifiek vanuit haar buik- volledig ongecontroleerd, volledig onbegrensd te lachen, op deze manier wordt de actuele stressvolle situatie in haar mentale representatie van de actuele transformatie van juridische en sociale verbintenis in overeenstemming te brengen met haar verwachtte ideeen/gevoelens hierover. Helemaal prima!

 

Deze twee filmpjes geven een blik op twee bijzonder onschuldige, positieve momenten in het leven van deze mensen, en worden ook door (bijna) iedereen ook zo gezien. Maar niet altijd zijn de situaties die wij in ons leven ervaren even positief en ontspannen, er zijn een veelvoud aan situaties die bijvoorbeeld traumatisch, diep emotioneel -bij verlies van dierbare -, gevaarlijk ( mentaal/fysiek), stressvol, beangstigend, bedreigend, verontrustend etc. En geven als gevolg hiervan aanleiding tot - initieel -† een negatieve stemming. Humor is dan een van de instrumenten waarover mensen beschikken om de ervaren emotionele onbalans te herstellen. Door humor los te laten op situaties, gedachten, ervaringen, ideeen, conflicten, strijd, gevoelens etc. kan de individu de, als emotioneel negatief ervaren, incongruentie herformulieren, waardoor deze een ander karakter krijgt en een grotere congruentie heeft met de emotionele ervaring van de individu.

 

Humor bestaat in vele soorten en maten, wanneer een persoon in staat is om situaties in zijn/haar leven/omgeving met een humoristische insteek weet te benaderen - en belangrijk - hierdoor een grotere balans in zijn/haar -emotionele- leven te ervaren, is een persoon die over de persoonseigenschap/karaktersterkte† humor beschikt. Een belangrijke persoonlijke verrijking! Zonder humor kent het leven veel langdurige negatieve momenten die een grote invloed hebben op het emotionele landschap van het individu. Wanneer een individu humor heeft uitgesloten uit zijn/haar leven, zal zij/hij het leven vaker als onaangenaam/oneerlijk/zwaar/naar/eenzijdig/stressvol ervaren, terwijl hier absoluut geen extrinsieke reden voor is!

 

Als u humor een vast onderdeel maakt van uw dagelijkse gewoonten, als u uw dagelijkse interacties met andere mensen/dieren vorm geeft volgens een humorvolle levenshouding zult u een ongekende hoeveelheid levensenergie ervaren die u in staat stelt om zelf optimaal te functioneren en het leven van de anderen op een gelijkende manier te beinvloeden.

 

Humor is uw wapen in de emotionele uitdagingen die gedurende de dag/week/maand uw gevoelspad zullen kruisen en - wanneer u er niet op berekend bent - uw emtionele balans tijdelijk of langdurig negatief zullen beinvloeden, Maar door uw humorvolle benadering van alle door u ervaren handelingen van anderen Ėrichting u, uw naasten, anderen, zichzelf, door gedachten/handelingen van uw zelf zult u de wereld meer gebalanceerd/minder bedreigend/ontspannender/aangenamer/congruenter ervaren dan in het geval dat u dit niet bent.

Humor is iets van alle tijden, persoonlijk ben ik alleen bekend met de humor aan de hoven van middeleeuwse vorsten Ėals eerste humorvolle voorstellingen - die dienden om de soms wat vlakke, weinig dynamische en vaak bijzonder gespannen situatie enige kortstondige mentale verlichting te brengen -verpozingen.

 

Van een wat latere tijd zijn de moppen/grappen en grollen bekend rondom de machtshebbers van die tijd - de koningen/graven/stadhouders, maar ook de kerk en zijn dienaars ( 18e/19e eeuw), in de 19e en 20e eeuw -en nu natuurlijk nog steeds- werkgevers een dankbaar voorwerp van spot en ridiculisering- naast de gezagdragers als politieagenten. Door bijvoorbeeld het maken van tekeningen -karikaturen- waarin specifieke -negatieve/afwijkende - kenmerken versterkt werden weergegeven werd de desbetreffende persoon belachelijk gemaakt. Deze situatie waarin de ondergeschikte de directeur of stadhouder binnen zijn eigen gekozen domein een of meerdere negatieve kenmerken toedichten, waardoor de bespotte, in plaats van een hogere sociale plaats, ineens een gelijkende of lagere plaats innam en waardoor de boze, teleurgestelde, verdrukte, gefrustreerde werknemer/ondergeschikte zijn gepercipieerde positie momentaan als minder ernstig beoordeelde, omdat zijn meerdere ineens een -in zijn/haar gevoel- grove vernedering had genoten en daardoor een vergelijkbare ervaring zou hebben ervaren, en daardoor tijdelijk tot de zelfde klasse behoorde, met de daar aan gekoppelde problemen, frustraties, beperkingen en zorgen.

 

Humor vertegenwoordigd vanuit deze context een noodzakelijk instrument van de onderklasse om hun frustratie te uitten over alle voorwaarden, beperkingen, dwang,† restricties, regels en normen die de bovenklasse voor hun opstelt en op hun uitoefent. Humor is binnen deze context de Paracetemol die automatisch wordt geslikt bij opkomende of aanblijvende hoofdpijn - een bekend medicijn met een bekend en relatief zeker pijnverdrijvend/onderdrukkend effect.

 

In het boek van Peterson en Seligman wordt aangegeven dat het gebruiken van slechte of negatieve humor vermeden dient te worden. Natuurlijk zijn anti-semitische, discriminerende, vrouw-onvriendelijke en godslasterlijke moppen niet geheel gewenst, maar wat wij ons simultaan dienen te realiseren, is dat de mensen die deze moppen of gerelateerde humor concipiŽren blijkbaar gedreven worden door een emotionele onbalans die hun hier toe aanzet, en -hopelijk- hun balans hierdoor enigszins herstelt. Wanneer wij mensen en groepen mensen bewust beledigen op grond van hun geloof, overtuiging, levenshouding/invulling, huidskleur, of geografische oorsprong etc. dan handelen we tegen het beginsel van Humaniteit en dit dient vermeden te worden. Specifiek betreffende het beledigen van de Islam door het afbeelden/tekenen van de profeet Mohammed heb ik een specifiek artikel geschreven.

 

Wat natuurlijk ook hier voor ogen gehouden dient te worden is dat de emotionele balans van het individu , de groep, de natie positief dient te zijn en door geregeld te lachen om gezamenlijk ervaren zaken brengt iedereen dichter bij elkaar en brengt het (wederzijds)begrip† weer terug in de gemeenschap. Door het delen van ideeen van onzinnige/stuitende/idiote/wanstaltige/nare/vervelende/onbegrijpelijke voorvallen wordt er in een gezamenlijk groepsproces een nieuwe waarheid/werkelijkheid gecreŽerd die door de participanten aan de discussie wordt geassimileerd in hun eigen conceptie van de maatschappij.

 

Humor is onmisbaar voor een mentaal gezonde maatschappij. Cabaretiers hebben een belangrijke rol in het woelen in het emotionele landschap dat zich in de maatschappij heeft geconcretiseerd/genesteld. Door confronterende, uitdagende, inspirerende, humorvolle beschouwingen en persoonlijke percepties te presenteren en van verschillende zijden te belichten, laten zij het publiek ervaren dat hun waarheid en werkelijkheid niet altijd de hunne is, en dat er meerdere zichtspunten zijn, en dat iets niet altijd slecht of altijd goed is en dat autonoom denken niet iets ondenkbaar of verfoeibaar is. U bent verantwoordelijk voor uw werkelijkheid & waarheid - u bent de bouwmeester hiervan! - en u kunt dit herrangschikken.

 

Vaak is† humor oppervlakkig, plat, direct, negatief, discriminerend of beledigend, maar het schept een kortstondig moment van -algehele- ontspanning, even denken we niet aan de veelvoud van problemen die ons die dag nog te wachten staat, even zijn we helemaal los, vrij, gelukkig, ontspannen. En hierdoor hervinden we nieuwe energie om onze dag voort te zetten, omdat we hebben ervaren dat we niet alles zo serieus moeten nemen, dat er ruimte is voor luchtigheid. Laten wij de humor vieren, laten wij de mensen die humor in ons leven brengen waarderen, laten wij dagelijks denken over humorvolle voorvallen in ons leven, laten we lachen over wat niet in lijn is met onze verwachtingen, laten we lachen zo veel en zo vol overgave als we kunnen opdat wij ons (levens)geluk† hervinden.

Humor

 

Moppen

 

Jokes UK

 

Funny pictures/ Cartoons

 

Cabaretier 1

Cabaretier 2

Cabaretier 3

 

 

 

Ondanks dat ik zelf nauwelijks of geen tv kijk -ik geef de voorkeur aan sporten, studeren en sociale activiteiten - was ik toch erg blij met het starten van COMEDY CENTRAL in Nederland. Waarom? Omdat dit een prachtige tegenhanger is van de allegorie en perverse orgie van geweld/agressie/negativiteit die de verschillende commerciele netten rijk is. Daarom als mentale gezondheidsregel : kijk minimaal 2 x 30 min. per week naar Comedy Central, voor die gebalanceerde dosis humor, plezier, ontspanning en lachen.

 

Er is positieve en negatieve humor, iedereen kent het fenomeen dat het ongeluk van iemand anders, ons geluk is -bijzonder dat hiervoor een typisch Duits woord voor bestaat : Schadenfreude, met als antoniem : Tugendfreude . Leedvermaak, of zwarte humor is van alle tijden- en zal dat vooralsnog wel even zo blijven- Niemand kan zich hier aan onttrekken, en iedereen valt hier vroeg of laat slachtoffer van, iets waar we ons niet al te druk over moeten maken, wel als we dit meerdere keren per dag doen en gedurende langere tijd! Effectiever is het ons te richten op positieve humor, het bedenken van grappige dingen/verhalen/moppen/situaties, en deze verpakt als verhaal of als mop vertellen aan anderen, of als tekening/karikatuur. Op deze manier vermaken wij ons zelf -door onszelf emotioneel uit onze actuele beleving te tillen en een creatieve emotionele toevoeging aan ons gevoelsleven te concipieren, en deze bijzondere creatie te delen met anderen, die vervolgens -bij een geslaagde emotionele creatie- eveneens een positieve emotionele ervaring zullen hebben - uitbarsten in een bulderend lachen, of het tonen van een kleine glimlach, en daarmee de ander bevestigen als een creatief, positief, humorvol persoon.

 

Humor/humorvol is absoluut niet het puur vertellen van schuine moppen! Humorvolle mensen zijn primair in staat om op een creatieve, positieve manier een incongruente emotionele situatie in hun leven of dat van een ander of een zodanige manier te beschrijven, omschrijven, herschrijven, verrijken, tekstueel te manipuleren dat er een komische/vrolijke/stress-verlagende ervaring wordt gekoppeld aan de onverwachte/ongewenste situatie.

 

Omdat ons leven gekenmerkt is door een overvloed aan emotioneel belastende momenten is een goed gevoel voor humor een prachtig instrument om de incongruenties in het emotionele landschap van het individu weer glad te strijken en te voorzien van een nieuwe positieve interpretatie waardoor de initieel ogenschijnlijk negatieve emotionele confrontatie wordt getransformeerd naar een neutrale of zelfs positieve ervaring.

 

Niet alles in het leven is weg te lachen, niet alles is transformeerbaar is een positieve emotie - althans niet instantaan- wij zullen sommige ervaringen op een meer intellectuele manier dienen te verweken binnen onze Individuele Identiteits Constructie ( ICC ) of te wijl EGO, en dat is prima. Maar net als bij het kijken naar de tv met kleine kinderen dienen wij te selecteren welke programma's† wel en welke programma's niet geschikt zijn voor de kinderen, zo ook met het verwerken van onze persoonlijke emoties, welke benaderen wij met humor en welke benaderen wij met ons intellect.

Humor

[Positive Humor/ Playfulness ]