De Stroom van emoties

de Stroom

van Emoties

 

[The Flow of Emotions]

De foto boven illustreert op een prachtige, indrukwekkende manier waarop de oneindige stroom van [psychologische]emoties binnen ons gevoelsleven zich manifesteert. Mijn doel is om op deze pagina een bespiegeling van dit fenomeen te geven, met als doel u een beter inzicht te geven in de mechanismen die hier aan het werk zijn, de onvermijdelijkheid hiervan, en als belangrijkste, u handvaten aan te reiken om deze -soms- overweldigende stroom te kanaliseren, accepteren en internaliseren.

 

Afhankelijk van uw leven, uw activiteiten, uw sociale & werk situatie zult u een zowel interne als externe stroom van emoties ontvangen. Deze stroom zal gelijkend aan een rivier gedurende de verschillende jaargetijden verschillende stroomsnelheden en hier aan gebonden debiet kennen. Wat betekent dat er perioden gedurende dag, maar ook per maand/jaar perioden zullen zijn die emotioneel zeer zwaar of intensief zullen zijn, en dat er perioden zullen zijn die slechts weinig -zowel positieve als negatieve- emoties teweeg zullen brengen.

 

Het gaat er om, om ook tijdens de turbulente perioden een gebalanceerde emotionele gemoedsrust te handhaven, en ons niet uit onze balans te laten trekken door de momentane –overvloed-  aan emoties. Meestal zijn het de negatieve emoties [verdriet, angst, woede, haat, afgunst, pijn etc.] die onze gedachten beheersen, en soms zelfs gijzelen. Als dit laatste het geval is, is er sprake van een verminderd optimaal functioneren, en dient u zichzelf af te vragen in hoeverre uw gedachten—gestuurd door de emoties die u ervaart— u helpen in een optimaal functioneren. Zo niet, dan kunt u de vraag stellen, welke acties/keuzes u heeft om de mentale onbalans te compenseren/transformeren naar een meer positieve levenshouding.

Vaak

Positieve Psychologie

Een persoonlijke visie

File:UK Flag Wavy.jpg

 Het ervaren van emoties -negatief en positief - is een integraal onderdeel van het leven! Het niet ervaren zou betekenen dat u dood of een psychopaat bent. Het gaat erom hoe u omgaat met alle emoties die zich in uw bewustzijn manifesteren. Tijdens uw leven zijn er perioden waarin er een grotere stroom van emoties is, dan in andere, gedurende uw eerste 18 levensjaren is de stroom hoog tot zeer hoog, en heeft u behoefte aan veel reflectie, emotionele steun, ontspanning en voldoende momenten van rust. Jonge kinderen ervaren enorme hoeveelheden indrukken -die weer worden vertaald in emoties- en die niet altijd eeneenduidig zijn, en waarbij de ouders het kind moeten assisteren bij het ervaren van al deze emoties. Als dit gebalanceerd gebeurd, zal het kind een optimale jeugd ervaren en uitdagingen met vertrouwen tegemoet treden. Op latere leeftijd dienen we zelf onze emoties te herkennen, ervaren, plaatsen en verwerken, dit vergt grote verantwoordelijkheid, creativiteit, inventiviteit, intuitieviteit etc, vooral als het gaat om negatieve emoties.

 

Wat wij kunnen doen bij het ervaren van—zowel positieve als negatieve emoties— is het ervaren hiervan, in ieder geval niet het verdingen hiervan! Als wij de emoties die wij ervaren zien zo als ze zijn, dat we ze plaatsen in de context van ons leven, als wij onze emoties zien als logische gevolgen van acties, gedachten en handelen in de wereld, kunnen wij deze plaatsen binnen ons model van de wereld en onze rol daar in. Soms als er sprake is van –zeer– sterke negatieve emoties, dan kan het zijn dat het niet direct mogelijk is de nieuwe emoties te ervaren, te erkennen en te internaliseren. In dat geval is het goed om een ander te vragen naar zijn/haar mening en het verhaal/voorval/ideeen/emoties te delen en de ander te vragen om zijn/haar gevoelens over dat onderwerp, en wat zij/hij zou voelen/doen. Op die manier wordt de innerlijk ervaren onbalans extern geuit en wordt een start gemaakt met de verwerking van de emoties die niet zonder meer geplaatst kunnen worden in de bestaande persoonlijke intrinsieke emotionele context/model van het –actuele- leven. Het delen van emoties is evident voor het ervaren van een persoonlijke emotionele balans.