Werk Documenten [ Life Engineering ]

[ Life Coaching ]

[ Positieve Psychologie ]

Universele Waarden/Deugden, Inrichting van het leven

Cirkel van Vernieuwing, Interactie tussen ik en de wereld, Stappenplan etc.

Client / Coach interactie

Psychologische Zelfversterking

Algemene Uitspraken

Relatie man/vrouw, Relatie ouder/kind, opwaartse/neerwaartse vergelijking

Positieve & Negatieve Emoties

Positieve Psychologie / Life Coaching

Een persoonlijke visie

In het boek Character Strengths and  Virtues werken Christopher Peterson en Martin Seligman de 6 hoofdwaarden van humaniteit verder uit. Een boek dat met zijn 800 bladzijden wetenschappelijke psychologie geen simpele boeket reeks boekje, maar boordevol bijzonder waardevolle informatie betreffende het optimale psychische welzijn van de mens. De 6 Universele Hoofdwaarden van het menselijke bestaan zijn langzaam geëvolueerd tijdens de existentie van het menselijke (dier)soort. De GOUDEN  2 hoofdwaarden zijn : Humaniteit en Rechtvaardigheid, vanuit een mondiale, historische reeks. Hierna volgen Matigheid en Wijsheid, als de 2 ZILVEREN hoofdwaarden, als BRONS eindigt Spiritualiteit. Als laatste wordt moed aan de lijst toegevoegd.

 

Op de site :

 

http://www.viastrengths.org

 

Kunt u meer informatie - Engelstalig - vinden betreffende deze onderwerpen 

 

Ik heb de hoofdwaarden samengevat en weergegeven -in het Nederlands– zodat u het dikke boek niet helemaal zelf hoeft te lezen.

 

U kunt ook nog op een andere pagina binnen deze internetsite informatie vinden over de 6 Hoofdwaarden en de 24 Karaktersterktes. Op bladzijde : Ideeen V vindt u een korte uitwerking en opsomming van de 24 Karakter sterktes.

Het leven kent specifieke repetitieve fasen -die met een zekere frequentie zich in ieders leven herhalen in een enigszins gelijkende cyclus van gedachten en handelingen - DE CIRKEL VAN VERNIEUWING. Links boven wordt gestart met het GOEDE/VOLLE LEVEN-  deze fase duurt x dagen/weken/maanden of zelfs jaren, gevolgd door de fase WINDSTILTE, hierin ervaart het individu een periode van stagnatie/terugval/onrust/sub-optimaal zijn, deze wordt weer –na periode x -  gevolgd door een periode van REFLECTIE/TRANSFORMATIE, de individu hervindt zijn/haar spirit/raison d'etre/muse/doel/roeping/partner/baan/sport/studie. Deze periode wordt opgevolgd door die van gereedmaken voor actie - starten van een van voorgenoemde activiteiten. Deze fase wordt weer gevolgd door de 1e, de fase waarin de individu optimaal acteert volgens zijn/haar intrinsieke drijfveren, dit is waar u contribueert aan uzelf, uw naasten en de maatschappij.

U heeft op de vorige pagina reeds het 5 kwadranten coaching diagram gezien. Dit is een variatie op dit thema. Het geeft op een andere manier aan wat de meest effectieve gedachtengebied representeert. Het is OK of af en toe eens de toekomst te vangen in gedachten, zij het voor een korte tijd, en in die mate dat het bijdraagt aan het effectief leven en keuzes maken in het heden. Het verleden dient zo min mogelijk in ons bewustzijn actief te zijn, natuurlijk kunnen er zaken worden geleerd van het verleden, en dat is ook prima, maar langdurige emotionele inerte afdwaling in het verleden, draagt nauwelijks of niet bij aan het effectief functioneren in het heden.

Alles wat u in dit leven zult bereiken, zult u bereiken als gevolg van het afleggen van een specifieke pad, dat u hiervoor gekozen heeft. Het is de vraag of het bereiken van het gestelde doel wordt gedaan door grote stappen, of door een veelvoud van kleine. Afhankelijk van uw specifieke competenties binnen een specifiek domein/gebied is een specifiek individueel plan/weg de meest ideale.

Het is mijn idee dat werkelijk alles in het universum een interactie kent met alles daar in. Vanuit die gedachten heb ik dit schema opgesteld dat aangeeft dat u in het midden staat van uw eigen universum. Dat alles wat u denkt en doet uzelf beinvloedt en dat doet via een enorm psychologisch magnetisch veld. Deze voorstelling is meer filosofisch dan dat deze binnen Positieve Psychologie valt, maar het is mijn mening dat dit schema u kan assisteren/realiseren/aanpassen van uw interacties met uw partner/kinderen/familei/kennissen/collegae etc.

Abraham Maslow -Amerikaanse professor in de psychologie– heeft een enorme bijdrage geleverd in de 2e helft van de 20e eeuw aan de progressie van de humaniteit binnen de bestaande psychologie. Een van zijn bekendste bijdrage is de behoefte piramide. Omdat ik sterk geloof in de actuele waarde van deze piramide van behoefte -ondanks actueel contemporaine- commentaar  hierop, is het mijn overtuiging dat deze hypothese nog steeds heel sterk staat.

Het leven is een continue balanceeract.  U dient continu te werken aan uw geluk/welzijn. Uw geluk/ welzijn zal nooit automatisch op een weldadig hoog niveau komen zonder interventie van uw kant. Hier -vrij simplistisch- afgebeeld als een balans waar pijn is als er niet voldoende levensenergie wordt geïnvesteerd in het leven, en door het continu brandende vuur moet de levensenergie continu worden aangevuld, zo niet dan zal de individu pijn ervaren. Niet bijzonder wetenschappelijk, wel heel erg helder en begrijpelijk.

Het Coaching continuum wordt gekenmerkt door een optimale interactie tussen de coach en de coachee. De rol van de coach is het objectief tonen van de alternatieven die de coachee zelf aandracht, en deze spiegelen aan de doelen die de coachee ( client) in het coachingscontract heeft vastgelegd. Dit schema beoogt de ontwikkeling van de client van competentie gebied I naar I en II, in principe een verhoging van het zelfvertrouwen van de client, waardoor deze steeds dichter bij het gewenste perceptie van een nominale autonomie, competentie en connectie/relatie.

Het leven van het individu wordt gekenmerkt door een continue interactie met het leven van andere individuen. Het leven is vooral een rijk leven wanneer het een grote en diverse interactie ervaart met een groot aantal andere individuen. Vooral een vaste partner die zich voor een langdurige periode aan het individu verbindt vervult het leven van het individu met een rijk mentaal gevoel van toewijding/affectie/validatie/erkenning/kennen/liefde/er toe doen in deze wereld.  Alle individuen die ons levenspad kruisen, kunnen ons leven potentieel waardevol verrijken en vice versa! 

Omdat niet iedereen een goed en compleet beeld heeft van de activiteiten van een Life Coach en het Life Coach Traject heb ik getracht het proces in een aantal Work Flow schema's weer te geven , en door een kort verhaal, waarin het groeitraject van een mevrouw wordt beschreven, wat ze wilde, wat ze zocht, wat ze vond en hoe haar dat hielp in haar leven en levensinvulling. Dit is natuurlijk maar een zeer beperkte beschrijving, bedoeld om u een algemeen beeld te geven en uit te nodigen voor vervolggesprekken.

Het leven in de wereld, het groeien, ouder worden, het omgaan met de uitdagingen van elke dag is niet altijd eenvoudig. Soms is het lastig om alles even goed te doen, of is iets specifieks bijzonder moeilijk - werk, studie, relatie, ouders, kinderen, sport, familie, partner etc. Om op een heel basaal niveau hier een bijdrage aan te leveren, kunt u de teksten door lezen die in de bovenstaande documenten staan, deze kunnen u mogelijk assisteren bij het overkomen van alledaagse dingen. LET OP !! Dit is niet bedoeld voor mensen die kampen met depressies, angstaanvallen, dwangmatig handelen of andere serieuze psychische problemen, in deze gevallen dient u contact op te nemen met een GZ Psycholoog, Psychiater, GGZ of andere instantie! Deze teksten, zelfversterkingszinnen zijn bedoeld voor mensen die zich OK voelen, maar graag op een hoger niveau zouden functioneren.

 

Life is like Juke Box is een afgeleide van de vele audio books van Anthony Robbins. Deze zelf verklaarde NLP-goeroe  -neuro linguistisch programmeren– blijft er op hameren dat je niet optimaal kunt functioneren als je voor alles wat je doet je oude routines zonder enige correcte blijft herhalen. Natuurlijk zijn niet alle routines slecht, maar het is goed om een keer in de 5 jaar eens na te gaan of alle routines nog steeds voldoen aan de eisen die wij aan ons zelf stellen en de doelen die wij onszelf hebben gesteld. Het is bijzonder basaal, maar wel bijzonder effectief ! Alleen is mijn persoonlijke mening dat de vervanging van de ene routine door de andere, door de eerste te vernietigen niet helemaal reeel. Ik denk ook dat het lange termijn effect niet heel groot is, maar ik denk wel dat het raadzaam is om na te gaan waarom we doen/denken/handelen zoals we dat doen, en of dat dat het meest effectieve is voor het ontwikkelen en acteren in de wereld.

 

Alleen al de bewustwording van onze -jarenlange ingesleten- routines kan een enorme gewaarwording zijn. Bijvoorbeeld het niet doen van sport, het niet doen van studie, het roken van 20 sigaretten per dag, het drinken van 20 bier in het weekend, het verbaal/fysiek misbruiken van partner/kinderen/kennissen, het chronische gebrek aan zelfvertrouwen en als gevolg hiervan eenzame bestaan, etc. Door hier bewust over na te denken, ontstaat er hopelijk een wil tot actie om de actuele situatie te transformeren naar een nieuwe, meer optimale situatie.

 

SUCCES !