Boeddhisme II,

‘de oude bron’ van de Positieve Psychologie

Boeddhisme

 

‘de oude bron’

van de

Positieve Psychologie

File:UK Flag Wavy.jpg

Positieve Psychologie & Filosofie

Een persoonlijke visie

 

Het achtvoudige pad naar een verlossing bestaat uit :

 

Juiste zien of het op de juiste manier zien

Handelen met de juiste intentie

Uitspreken op de juiste wijze

Het handelen volgens de juiste wijze

Op een juiste manier voorzien in je levensonderhoud

De juiste inspanning en toewijding aanwenden

De juiste aandacht geven aan voorwerpen mensen gedachten

Oftewel : het hebben of creëren of het houden/hebben van mindfulness

 

Ja nu zie je een term die je misschien al eerder hebt ontmoet en die dus gewoon direct uit het Boeddhisme komt, alleen nu sterk vercommercialiseerd wordt ,helaas!

 

En als laatste stap van het achtvoudige Pad is de juiste concentratie

 

Wat daarnaast nog wel belangrijk is, zijn eigenlijk de hindernissen, zoals we die noemen, de beperkingen die ons tegenhouden om tot het Nirwana te komen.

 

In de lessen die wij als mens en als dier dat mens heet, ervaren onderdeel zijn van ons zijn.

 

Het leven van ons als  mens maakt dat wij verlangen naar voorwerpen, naar mensen, naar dingen naar eten, naar alles wat ons boeit

 

Daarnaast een afkeer van mensen, van dingen, van gedachten, van ideeën,

 

Slaperigheid of luiheid , dit houdt ons af van het juiste handelen

 

Hiernaast wat een belangrijke is, is onrust en zorgen. Wat hier uit spreekt, is dat je eigenlijk niet gelukkig bent.

 

In de positie en situatie waar je nu bent, en eigenlijk continu onrust ervaart, omdat je eigenlijk een andere levenssituatie beoogt te hebben, maar zolang die nieuwe situatie van rust nog niet is aangebroken er onrust in je zal zijn

 

Ook zorgen die je hebt over jezelf, over de toekomst, over anderen, maken dat je niet klaar bent voor de transformatie

Als laatste is daar twijfel, op zich is twijfel natuurlijk een goede eigenschap, om kritisch te zijn ten aanzien van gedachten en handelingen en  ideeën

Alleen wanneer de twijfel het handelen en de gedachte overheerst dan is er geen richting in het juiste handelen

 

Wat wel goed is om ook mee bezig te zijn, zijn  factoren die van invloed kunnen zijn op juiste transformatie en dat zijn :

 

Aandacht hebben voor het hier en het nu, dat is eigenlijk wel de kern van Boeddhisme , dat alleen het nu telt, omdat alleen het nu beschikbaar is, werkelijkheid is, en je je daarin kunt manifesteren, je kunt je niet in het verleden manifesteren noch in de toekomst!

 

Beiden zijn niet beschikbaar voor handelingen, alleen gedachten kunnen afdwalen naar het verleden of de toekomst, maar beiden initiatieven leveren weinig tot geen positieve bijdrage aan het zijn in het nu

 

Ja, als ik een zaak er uit mag halen, dan is het zijn in het nu, daar is alles te doen, daar kun je schitteren,  daar kun je verbinden, daar kun je je maximaal zelf zijn, daar is het waar je verbinding maakt met jezelf, met de ander, met je gedachten en daar kom je tot jezelf en daar zou je ook de grootste voldoening kunnen ervaren.

 

Maar het is ook de grootste uitdaging om exact in het nu te zijn!

 

Gedachten zullen uiteindelijk altijd een stap maken buiten het nu of naar de toekomst of naar het verleden of naar andere situaties en dan is het de meditatie die je helpt om de niet productieve en constructieve gedachten terug te brengen naar het heden daar de verbetering aan te brengen voor de toekomst

Vooral gedachten die zich concentreren in het verleden zijn niet behulpzaam in het maximale zijn in het nu !

 

Wat een interessant boek is :

 

The teachings of the Buddha, in the Buddha words,  anthology of discourses from Pali Canon ,  edited by Bhikkhu Bodhi.

 

In dit boek schrijft BHIKKU BODHI een heel moeilijk en uitvoer verhaal van ruim 400 pagina’s over hoe de Boeddha zijn leer heeft ontwikkeld en zijn eigen transformatieproces beschrijft en welke voorwaarden daarvoor gelden

 

Een belangrijk leerpunt uit het boek is dat het bereiken van Nirvana, wat als hoogste doel geldt, dat die conditie pas geldt voor de situatie dat alle verlangens en gedachten zijn uitgedoofd en geblust en er sprake is van een totale rust en sereniteit en dat geen enkele handeling of fenomeen in de natuur de gemoedsrust kan beïnvloeden, er is een mentale staat van totale onafhankelijkheid ten opzichte van de omgeving.

 

NIRWANA :  volledig “ -mentaal - uitgeblust” / volledig ontvlecht / volledige mentale en fysieke onthechting / volledig in balans / volledige scheiding tussen interne mentale wereld en externe fysieke realiteit

 

Het wordt op zich mooi omschreven door de reis die je onderneemt, waarbij het boeddhisme de boot is die de reiziger van de ene oever naar de andere overbrengt, waarna de boot wordt afgeduwd omdat hij zijn nut heeft verloren, omdat het transformatieproces is voltooid en de persoon zijn nieuwe zijn heeft aanvaard en heeft geïncorporeerd in zijn zijn

 

Dat is niet iets wat je in de week voor mekaar krijgt, de boeken geven aan dat dit jaren kan duren en dat het meest voor de hand liggend is, dat je een verhoogde staat van bewustzijn ervaart, maar dat het daadwerkelijk betreden van Nirwana slechts voor weinig mensen is voorbehouden, omdat de mentale inspanning die hiervoor nodig is, dusdanig is, dat slechts zeer weinigen dit tot in perfectie zullen kunnen beheersen en effectueren

 

Maar dat betekent niet dat de minder vergaande stappen- voordat je na meerdere levens , die soms wel eeuwen in beslag kunnen leven tot een Buddha – hij die verlicht is – te verworden, bestaan er ook nog een aantal ca. 6 tussenvormen , bijvoorbeeld Arahant of Boddhisatva , eigenlijk allemaal irrelevant voor gewone mensen zoals jij en ik !

 

De vraag is of een bepaalde status of staat zou bijdragen aan het plezier in het leven en het uiteindelijk is dat natuurlijk ook de kern van het boeddhisme, omdat het streven naar geluk het hoogste doel is

 

Alleen wat het Boeddhisme aangeeft is, dat voor het bereiken van het maximale geluk, wat dan vertaald wordt naar Nirwana, is dat alle negatieve gedachten en ervaringen geen toegang meer mogen hebben tot het bewustzijn en dat deze gedachten worden omgebogen naar positieve gedachten

 

Wanneer je begint met het lezen van boeken over Boeddhisme en wanneer je de Dharma Talks luistert die je helpen om je mentaal te transformeren naar een -meer- gebalanceerd persoon, dan zal je gedurende 6 – 18 maanden een duidelijke groei zult en steeds beter het geheel gaat zien 

 

Omdat ik bijna alle boeken in het Engels heb gelezen heb ik ook daarna de Dharma talks – meditatie sessies opgenomen in het Engels - in het Engels geluisterd

 

Het zijn fantastische podcasts, die je op elk moment kunt luisteren, ik heb ze als ze als een MP3 opgeslagen en in de auto geluisterd en dat werkt fantastisch

 

Meditatiecentrum waar de meditaties worden gegeven in Amerika is het Insight Meditation Center in Redwood, California, USA

 

Een aantal teachers heeft meerdere jaren in Thailand, Birma en andere landen gestuurd, vooral de guiding teachers zijn erg goed, zeer gebalanceerd en kiezen goede thema’s kiezen en deze helder uiteenzetten.

 

Wanneer je in Google de volgende woorden intypt: www.InsightMeditationCenter.Org  . Dit is de website van de meditatiecenter in California ,USA

 

Wanneer je op deze site bent kun je onder andere de audio te downloaden, kun je in het Engels luisteren naar de meditaties die daar worden gegeven - in het Engels soms zelfs in het Spaans –

 

Ik heb al een paar keer een bijdrage gedaan  - DONATIE - die kun je gewoon geven om de leraren en het meditatieinstutuut te helpen bij het geven van de geleide meditaties en het helpen bij jouw persoonlijke groei.

 

Daarnaast zijn op www.Amazon.com  en www.bol.com heel veel boeken  beschikbaar – paperback of e-book - om je te helpen op weg naar een optimaale, gelukkige persoon, meer gebalanceerd en zo weer een stap dichter bij je doel